Łódzkie

Nowe miasta w Łódzkiem. Prawa miejskie odzyskało aż osiem miejscowości! Jednak nie wszyscy chcieli

2024-07-23 15:39

Od 1 stycznia 2024 r. na mapie województwa łódzkiego pojawiło się aż 8 nowych miast. Wnioski samorządów z regionu łódzkiego o zmianę statusu miejscowości uzyskały pozytywną opinię MSWiA i zostały zatwierdzenie przez Radę Ministrów. Tym samym od nowego roku liczba miast w Łódzkiem wzrosła do 60.

Nowe miasta w województwie łódzkim

Liczba miast w województwie łódzkim wzrosła z 48 w grudniu 2022 roku do 60 w 2023 roku. Cztery miejscowości uzyskały status miasta 1 stycznia 2023 roku, a do nich dołączyło osiem kolejnych 1 stycznia 2024 roku. Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, osiem nowych miast pojawiło się na mapie województwa łódzkiego.

Rozporządzenie dotyczące ustalenia granic gmin i miast, nadania statusu miasta niektórym miejscowościom, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów 27 lipca i ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 lipca. Weszło ono w życie 1 stycznia 2024 roku.

Rozporządzenie nadało status miasta ośmiu miejscowościom w województwie łódzkim. Wszystkie wnioski samorządów z tego regionu uzyskały pozytywną rekomendację MSWiA. Te miejscowości miały już wcześniej status miasta, ale utraciły go około 1870 roku na skutek carskich represji po powstaniu styczniowym.

Jakie nowe miasta pojawią się na mapie woj. łódzkiego w 2024 roku?

1 stycznia 2023 roku prawa miejskie odzyskały Ujazd (powiat tomaszowski), Rozprza (powiat piotrkowski), Jeżów (powiat brzeziński) i Dąbrowice (powiat kutnowski).

Nie wszyscy chcieli mieszkać w mieście

Bielawy w powiecie łowickim również miały szansę odzyskać status miasta, ale mieszkańcy nie poparli tego pomysłu. W gminnych konsultacjach wzięło udział 459 z 5189 uprawnionych osób (8,85%). Tylko 123 osoby (26,8%) zagłosowały za nadaniem Bielawom statusu miasta, podczas gdy 312 było przeciw (67,97%). Podobne wyniki uzyskano w samej miejscowości Bielawy, gdzie 61,54% głosów było przeciw. W rezultacie wniosek o nadanie praw miejskich Bielawom nie został złożony.

Robert Lewandowski wrócił do treningów
Listen on Spreaker.