Abonament RTV

i

Autor: pixabay.com Nie zapłaciłeś abonamentu do 25 marca? Sprawdź, co cię czeka.

Abonament RTV

Skarbówka wzięła się za niepłacących abonamentu RTV. Kary idą w miliony złotych

2024-07-10 9:27

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla wszystkich posiadaczy radioodbiorników i telewizorów, której – jak potwierdzają badania – większość z nas nie chce płacić. Urzędy Skarbowe wzięły się jednak za tych, którzy uchylają się od opłat. Kary wyegzekwowane w pierwszym kwartale tego roku sięgnęły już 6 milionów złotych.

Skarbówka ściga osoby, które nie płacą abonamentu

Zgodnie z przepisami, każda osoba, która jest posiadaczem odbiornika telewizyjnego bądź radiofonicznego, ma obowiązek rejestracji takiego urządzenia i regularnego opłacania abonamentu RTV. Przepisy przepisami, a rzeczywistość pokazuje, że abonament płaci co trzecia osoba.

Urzędy skarbowe wzięły się jednak za tych, którzy uchylają się od swoich obowiązków. Jak podaje portal Wirtualne Media, zaledwie w pierwszym kwartale tego roku urzędy skarbowe wszczęły 5233 postępowania egzekucyjne w stosunku do osób, które nie płaciły abonamentu radiowo-telewizyjnego. O 107 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Łącznie udało się wyegzekwować 5,951 mln złotych. Skąd taka kwota? Kara za niepłacenie abonamentu stanowi 30-krotność miesięcznej opłaty. Co więcej, osoba przyłapana na niepłaceniu, musi uregulować wszystkie zaległości.

Warto pamiętać, że jeśli sprawa trafi do urzędu skarbowego – najczęściej dzieje się to po zgłoszeniu od kontrolera Poczty Polskiej – naczelnik urzędu może wydać decyzję o zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty na koncie osoby, które uchyla się od płatności.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Wysokość abonamentu RTV na 2024 rok została ustalona rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r. Wysokość opłat abonamentowych uzależniona jest od rodzaju odbiornika. Miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny trzeba będzie zapłacić miesięcznie 27,30 zł.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

Zniżki na abonament RTV

Zniżki na abonament RTV otrzymają osoby, które jednorazowo uiszczą opłatę abonamentową za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Na największą, 10-procentową zniżkę, mogą liczyć osoby, które zdecydują się opłacić abonament RTV za cały rok z góry.

Aby skorzystać ze zniżki za okres dłuższy niż jeden miesiąc, użytkownik odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu, za który opłata jest należna. Tym samym, aby skorzystać z 10-procentowej zniżki, należy uiścić roczną opłatę abonamentową do 25 stycznia 2024 r

Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV?

Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat. 

Aby skorzystać ze zwolnienia od opłat za abonament RTV, należy przedstawić w placówce pocztowej dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia i dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

B.ZDROJEWSKI: OD 2025 ROKU NIE BĘDZIE ABONAMENTU