Stary telewizor

i

Autor: Shutterstock Stary telewizor

Opłaty

Abonament RTV. Kontrolerzy z poczty pukają do drzwi. Za co zapłacisz 819 zł?

2023-05-10 15:46

Kontrolerzy z poczty pukają do drzwi Polaków w celu sprawdzenia, jak wywiązujemy się z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Podczas kontroli popełniamy kilka błędów, które mogą nas kosztować 819 złotych. Na co należy zwrócić uwagę?

Kontrole abonamentu RTV

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych. Jego działanie reguluje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która również ustala wysokość należności. Organem odpowiedzialnym za ściąganie abonamentu od użytkowników jest Poczta Polska.

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy dana osoba faktycznie opłaca abonament za posiadanie radioodbiorników i telewizorów.  Przed podjęciem czynności, kontroler powinien przedstawić legitymację służbową, odpowiednie upoważnienie czy dowód tożsamości.

Kontrole RTV. O tym najczęściej zapominamy. Jakie kary nam grożą?

Podczas kontroli warto jednak pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, jednym z błędów jest myślenie, że przychodzą do nas z kontrolą listonosze. W rzeczywistości są to pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, którzy posiadają stosowne uprawnienia do kontroli.

Po drugie, nie ma obowiązku wpuszczania kontrolerów do środka. Możemy odmówić mu wejścia, ale nie będzie to oznaczało, że już do nas ponownie nie przyjdzie w najbliższym czasie.

Trzecim istotnym błędnym myśleniem jest wrażenie rozpoczynania się i zakończenia kontroli abonamentu RTV, jakby był jakiś okres, w którym nie ma ich wcale. Kontrole trwają cały czas.

Ważne jest jednak, by opłacić abonament. W przypadku, kiedy posiadamy niezarejestrowany odbiornik lub mamy zarejestrowany, ale nie płacimy, musimy liczyć się z nałożeniem kary. Gdy bowiem wyjdzie to na jaw, będziemy musieli zapłacić 261 zł za radio oraz 819 zł za telewizor. Stawki te ustalane są na bazie wysokości abonamentu i wynoszą jego 30-krotność.

Wybuch gazu w Chorzenicach w Łódzkiem. Jedna osoba poszkodowana