ZUS rozpoczął wypłaty „trzynastek”

i

Autor: pixabay.com

Finanse

ZUS rozpoczął wypłaty „trzynastek”. Otrzymają je nie tylko seniorzy, ale też dzieci i młodzież

2024-04-23 17:40

ZUS rozpoczął w kwietniu wypłaty trzynastych emerytur. Dodatkowe świadczenie trafi nie tylko do seniorów, ale też do niektórych dzieci. Kto otrzyma w tym roku „trzynastkę” i w jakiej wysokości?

W kwietniu rozpoczęły się wypłaty trzynastych emerytur. Pierwsze „trzynastki” trafiły do klientów ZUS przed Wielkanocą. Trzynaste emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty, a te następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do świadczeniobiorcy. Tym samym osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia. Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, „trzynastka” powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Trzynasta emerytura nie tylko dla seniorów

„Trzynastka” zostanie wypłacona nie tylko seniorom, ale także niektórym dzieciom i młodzieży. Dzieje się tak dlatego, że świadczenie dodatkowe należy się m.in. osobom uprawnionym do renty rodzinnej lub socjalnej. Renta rodzinna przysługuje natomiast dzieciom osoby zmarłej do ukończenia 16 lat, a jeśli się uczą - do ukończenia 25 lat. Do renty rodzinnej mają też prawo dzieci bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole - przed ukończeniem 25 lat.

Z kolei do renty socjalnej mogą uzyskać prawo osoby mające ukończone 18 lat lub kobiety, które wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat, o ile lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ile wynosi trzynasta emerytura?

„Trzynastka” przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Jeżeli jednak renta rodzinna pobierana jest przez kilka uprawnionych osób (np. wdowę i osierocone dziecko), wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Komu przysługuje "trzynastka"?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do:

  • wypłaty emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej)
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych)
  • renty szkoleniowej
  • renty socjalnej
  • renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych)
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego
Sonda
Pobierasz jakieś świadczenia z ZUS-u?
Wyższy wiek emerytalny albo wyższe podatki