Wybory prezydenckie 2020. Ważne informacje dla łodzian!

i

Autor: arch.UMŁ

Wybory prezydenckie 2020. Ważne informacje dla łodzian!

2020-06-10 15:16

Z powodu epidemii będą to inne wybory niż do tej pory. Zmiany dotyczą przede wszystkim głosowania korespondencyjnego i są niekorzystne dla osób niepełnosprawnych.

Każdy wyborca sam decyduje czy chce głosować osobiście w lokalu wyborczym, czy korespondencyjnie. Taka możliwość była już w 2015 roku, jednak teraz wprowadzono zmiany. - Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać każda osoba na terenie gminy, w której jest wpisana do spisu wyborców. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić ustnie, pisemnie lub za pomocą formularza elektronicznego e-PUAP udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z wyjaśnienia przekazanego przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że nie ma prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego. Mimo panującej pandemii, aby ustnie zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego, należy osobiście zgłosić się do urzędu i podać urzędnikowi swoje dane osobowe. Nie ma również możliwości wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną. Natomiast forma pisemna oznacza wysłanie wypełnionego formularza pocztą - mówi Witold Fontner, zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego UMŁ . Urzędnik zwraca uwagę, że interpretacja przekazana przez PKW godzi w wyborców niepełnosprawnych oraz, mimo panującej pandemii, zmusza wyborców chcących głosować korespondencyjnie do wizyt w urzędach. Niepokojące jest też, że w czasie epidemii przez ręce urzędników będą przechodziły dokumenty nadesłane przez wyborców. – Przypomnijmy, że wcześniejsze regulacje dopuszczały możliwość telefonicznego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego. Obecna interpretacja PKW wyklucza taką możliwość – podkreśla Dyrektor Witold Fontner.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 16 czerwca. Od tej zasady jest wyjątek, który dotyczy osób w kwarantannie lub izolacji. Dla tych osób obowiązuje termin 23 czerwca. Gdyby po tym terminie ktoś znalazł się w kwarantannie, to chęć korespondencyjnego udziału w wyborach można zgłosić do 26 czerwca. Łodzianie zainteresowani głosowaniem korespondencyjnym mogą zgłosić swój zamiar w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 - wejście od pasażu Schillera.
Osoby, które zgłoszą chęć głosowania korespondencyjnego otrzymają pakiety wyborcze do 23 czerwca, a osoby w kwarantannie do 26 czerwca. Pakiety będą przekazywane na wskazany adres, do skrzynki pocztowej. Istnieje również możliwość osobistego odbioru pakietu w urzędzie. Przewidziana jest możliwość dostarczenia pakietów wyborczych osobom niepełnosprawnym bezpośrednio do domu. Wyborcy głosujący korespondencyjnie mogą dostarczyć pakiet zwrotny do urzędu gminy do 26 czerwca. Można też pakiety zwrotne wrzucić do skrzynki pocztowej lub dostarczyć osobiście, w dniu i godzinach głosowania, do obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca głosuje.

Wybory prezydenckie 2020. Ważne informacje dla łodzian!

i

Autor: mat.UMŁ

Jak można dopisać się do spisu wyborców?
- Osoby mieszkające w Łodzi z zameldowaniem na pobyt czasowy lub bez zameldowania mogą do 23 czerwca br. złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można dokonać tego drogą elektroniczną na platformie e-PUAP lub wypełniając wniosek i wrzucając je do skrzynek ustawionych w jednej z 4 lokalizacji: Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemienieckiej 2b, Piłsudskiego 110 - mówi Lila Hebel, kierownik Oddziału Ewidencji Ludności UMŁ
Wybory odbęda się w czasie, gdy wiele osób może wyjechać na wakacje.Jak można zagłosować poza swoim miejscem zamieszkania ? -Osoby zameldowane w Łodzi, które w dniu wyborów będą przebywały poza miastem, mogą zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do głosowania na terenie całego kraju. Urząd wydaje je do dnia 26 czerwca, a w przypadku ewentualnej drugiej tury wyborów do 10 lipca – wyjaśnia Lila Hebel.

Wybory prezydenckie 2020. Ważne informacje dla łodzian!

i

Autor: mat.UMŁ

Głosowanie, w którym wybierzemy prezydenta RP, odbędzie się w niedzielę 28 czerwca br. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca, w tych samych lokalach wyborczych, również w godzinach 7.00 – 21.00.