Osoba z niepełnosprawnością

i

Autor: SZYMON BLIK/REPORTER

Finanse

Więcej dorosłych dostanie 500+. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

2024-07-14 10:15

Od marca więcej osób może uzyskać prawo do dodatkowych pieniędzy z ZUS. O 261 zł wzrósł limit uprawniający do dodatku 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Maksymalna kwota świadczenia pozostała bez zmian. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Przy okazji marcowej waloryzacji zmienił się limit uprawniający do dodatku 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od marca próg uprawniający do wypłaty wzrósł z 2157,80 zł do 2419,33 zł brutto. Maksymalna kwota świadczenia pozostała bez zmian i nadal wynosi 500 zł.

Osoby, które otrzymują już dodatek nie muszą ponownie składać wniosku. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć tylko wtedy, gdy upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub gdy nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie miało się prawa.

Komu przysługuje „500+ dla niepełnosprawnych”?

500+ przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, czyli takiej, która wymaga pomocy opiekuna w najprostszych czynnościach życiowych, w tym m.in. w codziennej higienie, poruszaniu się, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz praktycznie we wszystkich kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydają lekarze orzecznicy ZUS.

- Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to czy fakt, iż mają przyznany określony stopień niepełnosprawności daje im gwarancję dostania 500+ i są bardzo rozczarowane, gdy dowiadują się, że to nie wystarczy - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, czyli. tzw. „500+”, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym czy go dostaniemy decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500+?

Świadczenie 500+ dla niesamodzielnych mogą otrzymać osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat, są niezdolne do samodzielnej egzystencji i nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 2419,33 zł brutto. Świadczenie w pełnej kwocie (500 zł) mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1919,33 zł brutto. Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1919,33 zł, a nie przekracza 2419,33 zł brutto, to świadczenie dodatkowe jest pomniejszane wg zasady „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to m.in. emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe (np. zasiłki stałe lub dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie jest natomiast wliczany np. dodatek i zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki czy też ryczałt energetyczny. Nie są ujmowane także świadczenia o charakterze jednorazowym, np. zasiłki socjalne lub zasiłek pogrzebowy. Pod uwagę nie jest brane również świadczenie wspierające, czy renta rodzinna przyznana po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Dodatek 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawany jest od października 2019 r. W 2022 r. dodatek otrzymywało 388.300 osób w całej Polsce, a średnia kwota comiesięcznej wypłaty wyniosła 461,96 zł.

Sonda
Pobierasz jakieś świadczenia z ZUS-u?
Piesi w oku policyjnego drona! Posypały się mandaty
Listen on Spreaker.