Seniorzy mogą dostać dodatkowe pieniądze od ZUS

i

Autor: pixabay

ZUS

Seniorzy mogą dostać dodatkowe 299 zł od ZUS. Wystarczy jeden wniosek

2024-04-26 15:06

ZUS poza emeryturami i rentami wypłaca wiele różnych dodatków, które mogą podreperować domowy budżet. Jednym z takich dodatków jest ryczałt energetyczny. Seniorzy w ramach tego świadczenia mogą otrzymywać co miesiąc dodatkowe 299 złotych. Wystarczy złożyć jeden, prosty wniosek.

Ryczałt energetyczny - dodatek od ZUS, o którym nie wszyscy wiedzą

Dodatek pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie czy dla poszkodowanego weterana. ZUS wypłaca wiele różnych dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, o których nie wszyscy wiedzą. 

Jednym z takich dodatków jest ryczał energetyczny, który przysługuje emerytom, którzy mają status kombatanta lub są wdowcami po takich osobach.  

Jak podaje ZUS, świadczenie przysługuje:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom lub wdowcom i zarazem emerytom lub rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny? 

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zgodnie z przepisami następuje to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku.

Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca 2024 roku i wynosi dokładnie  299,82 zł miesięcznie. 

Jaki wniosek o ryczałt energetyczny trzeba złożyć? 

Żeby otrzymać dodatek w kwocie 299,82 zł, trzeba złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego, czyli ZUS-ERK. który dostępny jest w placówkach lub na stronie www.zus.pl. 

Do wniosku należy dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców. W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych potrzebne jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Natomiast w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym czasie.

Sławomir Mentzen – najmocniejsze pytania widzów: likwidacja ZUS, aborcja, religia w szkołach, dostęp do broni, rewolucja w emeryturach
Listen on Spreaker.