telewizja film

i

Autor: Pixabay

W 2023 roku wzrośnie opłata za abonament RTV. Ile zapłacimy?

2022-09-08 8:46

Kolejna podwyżka cen przed nami. Tym razem chodzi o abonament radiowo- telewizyjny, który wzrośnie o około 10 procent. Wzrosną także kary za nieopłacenie abonamentu. Są jednak pewne wyjątki.

Abonament RTV. Ile wynosił od 2021 roku?

Abonament telewizyjno- radiowy to obowiązkowa opłata dla każdej osoby, która w swoim gospodarstwie domowym posiada chociaż jeden odbiornik telewizyjny lub radiowy. W 2021 roku miesięczna kwota za posiadanie telewizora wynosiła 24,50 złotych, natomiast za radioodbiornik 7,50. Jeśli użytkownik opłacił abonament do 25 stycznia, wówczas mógł skorzystać z dziesięcioprocentowej zniżki.  

Abonament RTV 2023 - cena w górę. Ile będzie wynosiła opłata?

W związku wszechobecną inflacją, od przyszłego roku wzrośnie również cena abonamentu RTV. Od 2023 roku możemy spodziewać się podwyżki kwoty o ponad 10 procent. Miesięczna cena dla użytkowników telewizorów wyniesie 27,30, a radia 8,70. Ile wyniesie abonament RTV za cały rok z góry? Jeśli ktoś posiada w domu oba odbiorniki, za cały 2023 rok będzie musiał zapłacić łącznie 432 złote.

Co istotne, wzrośnie również kara za niezarejestrowany odbiornik. Jeśli chodzi o radio, wyniesie ona 261 złotych. Za telewizor natomiast trzeba będzie zapłacić 819 złotych.

Abonament RTV 2023 - kto będzie zwolniony?

Istnieje jednak grupa osób, która zwolniona jest z opłat. Płacić za abonament nie musi w sumie około 3,7 mln Polaków. Wśród nich są:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby, które ukończyły 60. rok życia i pobierają emeryturę, której miesięczna wartość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia,
  • osoby z pierwszą grupą inwalidzką,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej albo okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
  • osoby bezrobotne
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
  • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, albo zasiłku przedemerytalnego,
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi, bądź ich rodziny.

Sprawdź, jakich produktów może zabraknąć w sklepach!