Te osoby mogą dostać dodatkowe 21 dni płatnego urlopu

i

Autor: pixabay

Urlop

Te osoby mogą dostać dodatkowe 21 dni płatnego urlopu. Wystarczy spełnić jeden warunek

2024-07-14 10:16

Osobom cierpiącym na niektóre choroby przysługują dodatkowe dni wolne od pracy. Niektórzy mogą liczyć na 47 dni płatnego urlopu zamiast 26. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy ci się wyższy wymiar urlopu.

Możesz mieć dodatkowe 21 dni płatnego urlopu 

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy, do którego wliczają się także okresy nauki. W przypadku stażu poniżej 10 lat, pracownik może liczyć na 20 dni urlopu. Jeśli ma dłuższy staż, ilość dni wolnych od pracy wzrasta do 26.

Część osób może jednak liczyć na dodatkowe dni urlopu. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych lub zabiegów leczniczych. Urlop rehabilitacyjny można też przeznaczyć na uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Trzeba spełnić jeden warunek

Żeby dostać urlop z powodu turnusu rehabilitacyjnego, trzeba spełnić jeden warunek.

- Pracodawca udziela zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Pracownik powinien przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie – przekazuje Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za czas urlopu, a podstawą do wypłaty powinien być przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie. Co ważne, pracodawca nie może żądać, aby pracownik niepełnosprawny wyjeżdżał na turnus w okresie urlopu wypoczynkowego.

Poza wyjazdem na turnus, istnieje także możliwość otrzymania urlopu w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego.

- Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień bądź kilka godzin, a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego - podkreśla Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. - Zwolnienie to może być udzielone np. na podstawie skierowania lekarza na zabiegi.

Jak podkreśla biuro, w przypadku zwolnienia od pracy w celu wykonania zabiegów leczniczych lub usprawniających, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących maksymalnego, łącznego wymiaru liczby dni roboczych tego zwolnienia. Warunkiem udzielenia zwolnienia jest niemożność wykonania tych czynności poza godzinami pracy.

Oto najlepsze plaże w Europie. Numer jeden może zaskoczyć

Chcę by moja wnuczka jeździła na wakacje jak inne dzieci