Świadectwa energetyczne do zmiany. Będą nowe kontrole domów

i

Autor: pixabay

Nieruchomości

Świadectwa energetyczne do zmiany. Będą nowe kontrole

2024-07-23 15:41

Będą nowe wzory świadectw energetycznych i nowe zasady kontroli charakterystyki energetycznej budynków. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie. Nowe kontrole mają ograniczyć nadużycia.

Będą nowe kontrole charakterystyki energetycznej budynków

Nowy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw charakterystyki energetycznej przewiduje m.in., że przy realizacji świadectwa charakterystyki energetycznej przez osoby uprawnione konieczne będzie wykorzystanie istniejącej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu lub w wyjątkowych sytuacjach kontroli zdalnej z wykorzystaniem środków umożliwiających inspekcję wizualną.

- Konieczność odbycia kontroli na miejscu jest podyktowana występującymi nadużyciami w zakresie automatyzacji w wykonywaniu świadectw przez osoby uprawnione. Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wpływają informacje o wspomnianych nadużyciach, które polegają głównie na automatycznym sporządzaniu świadectw (najczęściej za pośrednictwem stron internetowych), bez wywiadu z właścicielem, bez kontroli na miejscu oraz bez analizy dokumentacji technicznej obiektu- zaznaczono w uzasadnieniu do projektu.

Projektowane rozporządzenie wdroży unijną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (tzw. dyrektywę budynkową). Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej w skali od A+ do G, co pozwoli w przyszłości na objęcie programami wsparcia w szczególności budynki, w których znajdują się gospodarstwa domowe będące w trudnej sytuacji, a także budynki o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz położone na obszarach wiejskich - poinformowano.

Rozporządzenie określa przede wszystkim metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z wprowadzoną w projekcie rozporządzenia skalą charakterystyki termicznej klasa A+ charakteryzuje budynek lub część budynku o najlepszych energetycznych właściwościach użytkowych, zaś G oznacza budynek lub część budynku o najgorszych energetycznych właściwościach użytkowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, analizy techniczne przeprowadzone przez MRiT wykazały znaczące wady stosowanej dotychczas metody opartej na faktycznym zużyciu ilości energii.

- Wskazane wady to między innymi: ograniczenie stosowania metody jedynie dla wąskiej grupy budynków, brak kompatybilności obliczeniowej z metodą obliczeniową, nadmierne uproszczenie metody - poinformowano.

Jak wynika z uzasadnienia, obecnie funkcjonująca metoda zużyciowa wymagałaby podjęcia analiz i zaproponowania szczegółowych zmian, a prace jakie należałoby przy tym wykonać byłyby długotrwale i kosztowne. W unijnej dyrektywie zmieniona została definicja charakterystyki energetycznej budynków, która nie odnosi się już do realnego zużycia energii, lecz do „opomiarowanej energii”, co sugeruje bardziej zaawansowane metody niż poleganie na danych z faktury oraz wskazanie, że zapotrzebowanie powinno odnosić się do typowego użytkowania budynku.

- Obecnie niewielki odsetek budynków w Polsce posiada takie zaawansowane systemy. Czynniki wymienione wyżej wskazują na konieczność zrezygnowania z dotychczasowej przyjętej metody opartej na rzeczywistym zużyciu energii - czytamy.

Będą też nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej

Projekt rozporządzenia przewiduje również wprowadzenie nowych wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Zaproponowano zmianę formy graficznej świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i części budynku, wprowadzono 2 klasy oceny energetycznej budynków - zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną netto. Określono również nowy sposób przedstawiania emisji CO2. Celem nowych wzorów świadectw jest zapewnienie czytelności i przejrzystości dla odbiorców końcowych oraz ujednolicenie wzorów wszystkich państw członkowskich - poinformowano w uzasadnieniu.

Jak podano, dodatkowym problemem jest przekazywanie dokumentów imitujących świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane za pomocą programu pomocniczego, a nie wygenerowanego za pomocą Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

- Powyższy problem w zakresie nierzetelności przekazywania świadectw dostrzega również Komisja Europejska, biorąc pod uwagę funkcjonujące regulacje w państwach członkowskich. Wiąże się to z utworzeniem zapisu o koniecznej obecności osoby sporządzającej świadectwo w miejscu, w którym znajduje się rozpatrywana nieruchomość - uzasadniło MRiT.

To najwięksi pożeracze prądu! Sprawdź, które urządzenia pobierają najwięcej prądu w domu

Pieniądze to nie wszystko - Pseudoekologia to nie ekologia
Listen on Spreaker.