Zakończenie roku szkolnego w Łodzi

i

Autor: Kinga Baryga

Koniec roku szkolnego w Łodzi. Nie było łatwo, ale doczekali się WAKACJI! [ZDJĘCIA]

2021-06-25 11:10

W piątek, 25 czerwca, w szkołach w Łodzi i w całej Polsce, odbywają się zakończenia roku szkolnego. Nie był to łatwy rok dla uczniów, którzy prawie 7 miesięcy zmuszeni byli uczyć się zdalnie. Jednak udało się. Wszyscy dotrwali i teraz mogą naprawdę wypocząć. Zaczynają się wakacje! Jak przebiegało zakończenie roku szkolnego w Łodzi?

Nasza reporterka odwiedziła łódzką Szkołę Podstawową nr 138, im. L. Staffa. W zamieszczonej poniżej galerii, znajdziecie zdjęcia z zakończenia roku w tej szkole.

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 szkoły – które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość – wróciły do stacjonarnego nauczania. Wprowadzono wytyczne sanitarne, a także możliwość przejścia na kształcenie na odległość bądź na system mieszany pod warunkiem uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego po rozpoznaniu sytuacji epidemicznej w szkole.

19 października doszło do zmiany szefa resortu edukacji. Na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej i na czele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanął poseł PiS, Przemysław Czarnek, jako minister edukacji i nauki. 19 października zmieniły się też zasady funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych, zależnie od obszaru, na którym się one znajdowały: w strefie czerwonej kształcenie stacjonarne zostało całkowicie ograniczone, a w jego miejsce wprowadzono nauczanie zdalne. W strefie żółtej wprowadzono nauczanie hybrydowe (mieszane).

Nauczanie w systemie hybrydowym było tak zorganizowane, by co najmniej 50 proc. uczniów z danej szkoły miało zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne. Sposób zorganizowania kształcenia pozostawiony został dyrektorom szkół tak, aby dopasowali oni tę formę do warunków panujących w danej szkole. Jednocześnie wskazano, że dyrektor szkoły ma tak ustalić harmonogram zajęć, by umożliwić równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Tydzień później, od 26 października do 8 listopada, wprowadzono naukę zdalną w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Nauka w tym trybie dla uczniów z tych roczników była później wielokrotnie przedłużana. Do nauki w trybie stacjonarnym wrócili oni dopiero 31 maja. Wcześniej – od 17 maja – przez dwa tygodnie uczyli się w trybie hybrydowym.

Od 9 do 29 listopada wprowadzono naukę zdalną w klasach I-III szkół podstawowych. Jednocześnie wprowadzono przepis, zgodnie z którym w szkołach podstawowych organizowane były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice byli bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Ograniczanie nauki stacjonarnej także kilkakrotnie wydłużano. Uczniowie klas I-III do nauki stacjonarnej wrócili 18 stycznia. Jednak ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną od 15 marca wprowadzono w czterech województwach (lubuskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim) w klasach I-III szkół podstawowych naukę hybrydową. Tydzień później 22 marca wszyscy uczniowie klas I-III ponownie przeszli na edukację zdalną. Uczyli się w ten sposób do 25 kwietnia.

Od 26 kwietnia w 11 województwach wprowadzono naukę hybrydową w klasach I-III (w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal uczyli się zdalnie). 4 maja wszyscy uczniowie klas I-III w całym kraju wrócili do nauki stacjonarnej.

Raport z anteny 24.06, godz.10