Tak ma wyglądać nowy bon energetyczny! Kto będzie mógł skorzystać?

i

Autor: pixabay

Prąd

1200 złotych od rządu na rachunki za prąd! Już niedługo wejdzie w życie bon energetyczny

2024-07-10 9:31

Coraz bliżej wprowadzenia bonu energetycznego dla Polaków. Wiadomo, na jakie środki będą mogli liczyć Polacy. Część osób otrzyma od rządu 1200 złotych.

Bon energetyczny już niedługo wejdzie w życie

Nad ustawą o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego pracuje aktualnie senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Zgodnie z procedowaną ustawą bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 r.

Cześć osób otrzyma 1200 złotych od rządu

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. I tak, gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby dostać pieniądze? 

Nowe przepisy przewidują dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

GOŚ produkuje prąd i ciepło z biogazu

Wyłączyli prąd kalece