Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup, ale trzeba złożyć wniosek

i

Autor: pixabay

Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup, ale trzeba złożyć wniosek

2023-06-21 15:39

Zamrożenie cen prądu już wkrótce wejdzie w życie. Ustawa została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z przepisami ceny prądu będą zamrożone na poziomie cen z 2022 roku do określonych limitów zużycia. Dla niektórych grup wprowadzono wyższe limity, ale trzeba złożyć wniosek, aby móc skorzystać z ulgi. Sprawdź, gdzie złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu.

Zamrożenie cen prądu. Wyższe limity dla trzech grup

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku (tzw. ustawa zamrażająca ceny prądu) zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie cen z 2022 roku do określonych limitów zużycia. Ustawodawcy wprowadzili trzy limity, uprawniające do zamrożenia cen prądu:

  • limitu zużycia energii elektrycznej do 2 MWh rocznie (2000 kWh) dla gospodarstw domowych, 
  • limit do 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • limit do 3 MWh (3000 kWh) w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen prądu wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Ustawa przewiduje, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie, o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022 r., w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Spółki energetyczne mają otrzymać rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19; z niego będzie też finansowany dodatek elektryczny.

W ustawie założono też podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej. W piątek, 14 października ustawa zamrażająca ceny prądu została podpisana przez prezydenta i prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze przed 21 października. 

Wniosek o zamrożenie cen prądu. Kto musi go złożyć?

Jak donosi samorzad.infor.pl, osoby, które chcą skorzystać z zamrożenia cen prądu powyżej limitu 2 MWh rocznie, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Jak pisaliśmy wyżej, wyższe limity przysługują gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami, rodzinom z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnikom. Te trzy grupy, aby mogły skorzystać z ulgi, muszą złożyć Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.

Co istotne, nie obowiązuje jeden wzór wniosku, tak jak miało to miejsce w przypadku dodatku węglowego czy innych form wsparcia. Dostawcy energii zobowiązali się jednak, że przygotują odpowiednie wnioski i zamieszczą je na swoich stronach internetowych. 

Poza wnioskiem należy też złożyć inny dokument, potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku dużych rodzin powinien to być skan Karty Dużej Rodziny (musi być widoczny numer seryjny). Z kolei rolnicy powinni dołączyć kopię aktualnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego. Natomiast gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, powinny dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, aczkolwiek nie każdy zakład energetyczny ma tego wymagać. 

Oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym to prawo należy złożyć do dostawcy energii. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie - wówczas dokument należy podpisać:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym 
  • podpisem osobistym.

W oświadczeniu powinna znaleźć się następująca klauzula: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. karny". Dokumenty najlepiej złożyć niezwłocznie po wejściu przepisów w życie i nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pozostałe gospodarstwa domowe, czyli uprawnione do skorzystania z limitu do 2 MWh rocznie nie muszą składać żadnych dokumentów. 

Zamrożenie cen prądu. Sejm podjął decyzję

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z ustawą, w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Serce WOŚP stanęło w Łodzi

Jak Polacy szykują się do trudnej zimy?

Posłuchaj, jak zwykli ludzie reagują na pomysły polityków!

Listen to "Tak oszczędzają Polacy. Siedzą W ZIMNIE, po ciemku i jedzą SUCHY chleb! Ludzie wyjdą na ULICE!" on Spreaker.