Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Nowy obowiązek dotyczy wszystkich!

i

Autor: pixabay

Prawo

Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Nowy obowiązek dotyczy wszystkich!

2023-12-06 15:27

Już niebawem przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury w Krajowym System e-Faktur. Nowy obowiązek najpierw obejmie duże firmy, a później średnie i małe. Przejście na elektroniczny system wystawiania faktur ma ułatwić walkę z wyłudzeniami podatku VAT.

Nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Trzeba będzie się dostosować! 

W sierpniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkową metodą wystawiania faktur pomiędzy przedsiębiorstwami. Od 1 czerwca 2024 r. obowiązek obejmie duże firmy, a od 1 stycznia 2025 r. także małe i średnie. Teraz KSeF jest systemem dobrowolnym i korzystają z niego firmy, które chcą przygotować się do wprowadzenia nowego obowiązku fakturowania.

- Funkcjonalności wdrożone w systemie fakultatywnym będą wykorzystywane również gdy system stanie się obowiązkowy. Zatem już teraz istnieje możliwość dostosowania się do większości wymaganych funkcjonalności – informowało Ministerstwo Finansów.

Jak podkreśla resort finansów, od 1 września 2023 r. obowiązuje druga wersja struktury e-Faktury, która będzie niezmienna aż do okresu wdrożenia docelowego rozwiązania.

- Zasadniczo duża część przedsiębiorców czekała z integracją z KSeF do momentu udostępnienia zapowiadanej drugiej wersji struktury – wyjaśniło MF i dodaje, że po udostępnieniu zaktualizowanej struktury widoczny jest wzrost zainteresowania systemem.

- W czwartym kwartale 2023 r. planujemy udostępnienie dokumentacji technicznej do pozostałych funkcjonalności, a w szczególności do trybu awaryjnego. Planujemy również udostępnienie aplikacji mobilnej KSeF umożliwiającej wystawianie oraz dostęp do e-faktur – podało ministerstwo.

Kary za wystawianie faktur poza  Krajowym Systemem e-Faktur 

Zgodnie z przepisami ustawy wdrażającej Krajowy System e- Faktur, ewentualna kara pieniężna będzie nakładana w drodze decyzji, w wysokości do 100 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku, w wysokości do 18,7 proc. kwoty należności ogółem, wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur.

- Wprowadzenie kar ma na celu wyegzekwowanie wymaganych w ustawie obowiązków. Kary mają charakter prewencyjny, tak aby system ten spełnił swoje cele. Wystawianie faktur przy użyciu KSeF oraz przesłania faktur w wymaganym terminie do KSeF przyniesie pozytywne skutki zarówno po stronie podatników jaki i administracji. Pozwoli na dalsze ograniczenie skali oszustw podatkowych typu znikający podatnik. Jeśli zdarzą się sytuacje wymagające ukarania, ważne jest aby organy administracji skarbowej były w tej sytuacji szybkie i skuteczne" - stwierdził resort finansów. 

Zapewnił, że wymierzając karę pieniężną, organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie, stopień przyczynienia się strony, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, a w przypadku osoby fizycznej warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana. W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, organ podatkowy będzie mógł także odstąpić od nałożenia kary.

10 supermarketów, które zniknęły z Polski. Pamiętasz je?

KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT