Te osoby dostaną 1000 złotych podwyżki. Przepisy wchodzą w życie w lipcu

i

Autor: pixabay

Pieniądze

Te osoby dostaną 1000 złotych podwyżki. Przepisy wchodzą w życie w lipcu

2024-06-20 11:18

Już od lipca część pracowników otrzyma specjalny dodatek do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Rada Ministrów przyjęła w środę, 19 czerwca, uchwały w tej sprawie. Zobacz, kto otrzyma spory zastrzyk gotówki.

Te osoby dostaną od lipca 1000 złotych podwyżki

Przyjęte przez Radę Ministrów uchwały dotyczą ustanowienia czterech programów: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" i "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027".

Jak poinformowało MRPiPS, dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie 1 tys. zł brutto od lipca obejmie ok. 133 tys. pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Łączna kwota środków przeznaczona dla tej grupy osób wynosi w całym okresie realizacji programu ok. 6,7 mld zł.

Z kolei dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez samorządy (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie.

To m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych.

Zgodnie z szacunkami resortu wsparciem zostanie objętych ok. 23 tys. osób, a na realizację programu w latach 2024-2027 zaplanowano 1,16 mld zł.

Oddzielny program dotyczy wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jak podało MRPiPS, wsparciem zostanie objętych 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). Środki zaplanowane na ten cel to 157,5 mln zł.

Podniesienie wynagrodzenia dotyczy także 32 tys. pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak – jak zauważył resort – w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przewidziano objąć podwyżkami wynagrodzenia blisko 48 tys. pracowników. Budżet programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł.

Wprowadzenie specjalnych uchwał w sprawie dodatków do wynagrodzeń umożliwia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja.

W Polsce brakuje pracowników. Te zawody są obecnie na wagę złota

Nauczyciele przeciwini likwidacji prac domowych?! CHCĄ PODWYŻKI!