odwierty

i

Autor: GM

Odwierty na ul. Legionów, georadar w akcji

2020-06-26 23:15

Georadar ustali, co kryje się pod powierzchnią ulicy. Badania pomogą w planowaniu remontu ul. Legionów.

Powstała dokumentacja geologiczno-inżynierska posłuży do wdrożenia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przed remontem. - Na podstawie przeprowadzonych badań określone zostaną m.in.: budowa geologiczna podłoża, warunki hydrogeologiczne, miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk. Wynik badań będzie stanowił podstawę do opracowania projektu inwestycji – mówi Michał Bińczyk, geolog.

Obszar projektowanych badań zlokalizowany jest w centrum Łodzi. Teren obejmuje ciągi ulic: Legionów na odcinku od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego, Cmentarnej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej, Św. Józefa na odcinku 70 m od ul. Ogrodowej, Gdańska na odcinku 100 m od ul. Legionów.

Jak będzie wyglądała ulica Legionów po remoncie? Chodniki po obu stronach ulicy zostaną poszerzone, tak by wygodniej było się poruszać pieszym. Wsiadanie do komunikacji miejskiej zostanie ułatwione dzięki wysuniętemu peronowi przystanku po północnej stronie ulicy. Po południowej stronie powstanie szeroki chodnik z zieleńcami i meblami miejskimi. Chodniki zostaną wykonane z płyt oraz kostki kamiennej. Na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią zostanie wykonane lekkie wyniesienie jezdni. Posadzone zostaną drzewa, krzewy i inne niskie rośliny.

Na ulicy zostaną zamontowane ławki, stojaki rowerowe i nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe. Prace budowlane planowane są od lipca 2021 roku. Inwestycja ma zakończyć się w 2022 roku.