grillowanie

i

Autor: Pixabay.com, Sunykiller

Majówka pod znakiem zakazów

2020-04-30 11:19

Zakaz grillowania w parkach i obostrzenia w poruszaniu się. Ta majówka nie będzie przypominać żadnej z dotychczasowych.

Z użytkowania wyłączone są wszystkie miejsca do publicznego grillowania. Nie możemy też biwakować na terenach leśnych-wylicza Marek Marusik z łódzkiej straży miejskiej. - Pamiętajmy też, że zamknięte są place zabaw, siłownie plenerowe i mała infrastruktura parkowo-rekreacyjna i leśna. Najlepszym miejscem do grillowania pozostaje zatem prywatna działka, i to w gronie rodzinnym.

Wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń i nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, również w parkach i skwerach. Ten wymóg nie obowiązuje na terenach leśnych. Maseczek nie muszą nosić dzieci do 13. roku życia.

Od początku kwietnia straż miejska realizuje tylko działania związane z epidemią. Wszelkie zgłoszenia dotyczące interwencji należy kierować na linię alarmową policji.