Nowy obowiązek dla pracodawców. Pracownik dostanie odszkodowanie za zbyt niską pensję!

i

Autor: pixabay

Praca

Nowy obowiązek dla pracodawców. Pracownik dostanie odszkodowanie za zbyt niską pensję!

2024-07-10 9:32

Już niebawem wejdą w życie unijne przepisy o przejrzystości wynagrodzeń, które mają zwalczać dyskryminację płacową i zlikwidować lukę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE. Zgodnie z unijną dyrektywą niesprawiedliwie wynagradzani pracownicy będę mogli ubiegać się o odszkodowania.

Wchodzą w życie nowe przepisy o równości płac

Nowe przepisy mają zapewnić równość wynagrodzeń za taką samą pracę dla mężczyzn i kobiet. Zgodnie z unijną dyrektywą firmy w całej Unii Europejskiej będą zobowiązane udzielać informacji o wynagrodzeniach. Pracodawcy będą musieli w ogłoszeniu o naborze lub przed rozmową kwalifikacyjną informować o początkowym poziomie lub przedziale wynagrodzenia na danym stanowisku. Ponadto nie będą również mogli pytać kandydatów o wysokość ich wcześniejszych wynagrodzeń. Po objęciu obowiązków pracownicy będą mogli zwracać się do swoich pracodawców o informacje na temat średnich poziomów wynagrodzenia, w podziale na płeć, dla różnych kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

- Brak przejrzystości wynagrodzeń uznano za jedną z głównych przeszkód w likwidowaniu luki płacowej między kobietami a mężczyznami, która w 2020 r. wynosiła w UE średnio około 13%. Oznacza to, że kobiety zarabiają za godzinę pracy średnio 13% mniej niż mężczyźni – wyjaśnia Sekretariat Generalny Rady, czyli organ obsługujący Radę UE i Radę Europejską.

Pracownik dostanie odszkodowanie za zbyt niską pensję!

To nie wszystko. Przepisy obligują firmy zatrudniające ponad 250 pracowników do corocznego przedstawiani odpowiedniemu organowi krajowemu sprawozdania na temat luki płacowej ze względu na płeć. Mniejsze firmy, ale zatrudniające powyżej 100 osób, będą musiały to robić co trzy lata. Jeśli luka płacowa ze względu na płeć przekroczy 5 proc., nowe przepisy narzucającą firmom przeprowadzenie oceny wynagrodzeń. Dyrektywa zawiera również przepisy o odszkodowaniach dla ofiar dyskryminacji płacowej i o karach dla pracodawców łamiących nowe regulacje.

- Dzięki nowej dyrektywie pracownicy, którzy doświadczają dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, mogą otrzymać odszkodowanie, w tym pełne odzyskanie zaległego wynagrodzenia i związanych z nim premii lub świadczeń rzeczowych – precyzuje Sekretariat Generalny Rady i dodaje, że to pracodawca będzie musiał udowodnić, że nie naruszył przepisów.

Unijna dyrektywa o równości i jawności wynagrodzeń ma zostać wdrożona do czerwca 2026 r.

Oto najbardziej deficytowe zawody w Polsce. Wśród nich mundurowi

Rewolucja! Pensja minimalna ZALEŻNA od miejsca zamieszkania! Gdzie zarobisz najwięcej?
Listen on Spreaker.