emerytury i renty

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne

Emerytury

Waloryzacja rent i emerytur obejmie też dodatki do tych świadczeń. Sprawdź, o ile wzrosną

2024-03-03 21:41

Emerytury i renty wzrosną w tym roku o 12,12 proc. Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych, w tym m.in. dodatek pielęgnacyjny, ryczałt energetyczny a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Sprawdź, na jakie pieniądze mogą liczyć w najbliższych miesiącach seniorzy.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są waloryzowane co roku. W tym roku wysokość wskaźnika waloryzacji ustalono na 112,12 proc., co oznacza, że emerytury i renty wzrosną o 12,12 proc. Pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent ruszy w piątek, 1 marca.

- Bardzo łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc. - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Waloryzacja jest robiona automatycznie a to oznacza, że do ZUS nie trzeba składać żadnych wniosków o podwyższenie emerytury o wskaźnik waloryzacji.

Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji:

  • 1780,96 zł (wcześniej 1588,44 zł) - najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 1335,72 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 1780,96 zł - renta socjalna
  • 2419,33 zł - kwota graniczna świadczenia uzupełniającego
  • 6246,13 zł - świadczenie honorowe dla stulatków, którzy swoje 100. urodziny obchodzić będą po 29 lutym br.

Oprócz świadczeń długoterminowych, takich jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne czy nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, waloryzacja obejmie także dodatki do tych świadczeń, w tym m.in. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych:

  • z 553,30 zł do 620,36 zł wzrośnie dodatek dla sieroty zupełnej
  • z 294,39 zł do 330,07 zł wzrośnie dodatek pielęgnacyjny
  • z 294,39 zł do 330,07 zł wzrośnie dodatek za tajne nauczanie
  • z 441,59 zł do 495,11 zł wzrośnie dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji
  • z 255,17 zł do 299,82 zł wzrośnie ryczałt energetyczny

Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wysłane zostaną również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji.

Jeśli emeryt-rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku - dodaje Iwona Kowalska-Matis. - Tymczasem wiele osób zgłasza do ZUS, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto.

Sonda
Czy obawiasz się o wysokość swojej emerytury?
Jak wygląda depresja? Za uśmiechem może się chować wołanie o pomoc