UOKiK stawia zarzuty popularnym liniom lotniczym

i

Autor: UMŁ

Wiadomości

UOKiK stawia zarzuty popularnym liniom lotniczym. Zakwestionował aż 10 praktyk

2024-07-11 12:23

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił liniom lotniczym Enter Air stosowanie praktyk wprowadzających podróżnych w błąd, a przez to naruszających ich zbiorowe interesy. Wśród kwestionowanych praktyk znalazło się m.in. nieodpowiadanie na reklamacje w terminie, nieuwzględnianie roszczeń oraz zaniżanie odszkodowania za opóźnienie lotu.

Enter Air to polska linia lotnicza specjalizująca się głównie w przewozach czarterowych na rzecz biur podróży. Po licznych skargach od podróżnych, praktykom stosowanym przez przewoźnika postanowił przyjrzeć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływają liczne skargi dotyczące problemów z reklamacjami w sprawie uszkodzonych bagaży lub opóźnień lotów. Po analizie tych sygnałów i doniesień z serwisu Facebook, gdzie poszkodowani opisują swoje doświadczenia z przewoźnikiem oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezes UOKiK postawił spółce Enter Air zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - poinformował UOKiK.

UOKiK zakwestionował aż 10 praktyk przewoźnika. Analiza Urzędu wykazała m.in., że Enter Air może na kilka sposobów utrudniać konsumentom dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

- Przede wszystkim nie respektuje prawa, które zmieniło obowiązki przedsiębiorców w zakresie terminu odpowiedzi na reklamację - czytamy w komunikacie UOKiK. - Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy mają na to 14 dni. Jeśli w tym czasie nie ustosunkują się do reklamacji konsumentów, oznacza to, że uznali je w całości. Tymczasem Enter Air nadal informuje, że rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni. Co za tym idzie, brak odpowiedzi po 14 dniach według spółki nie świadczy o tym, że zostały one uznane, a konsumenci nie otrzymują automatycznie tego, o co wnioskowali.

Ponadto przewoźnik wymaga złożenia reklamacji w sprawie bagażu na lotnisku bezpośrednio po locie w biurze reklamacji bagażowej. Sporządzany jest wówczas Raport Niezgodności Własności.

- W opinii Prezesa UOKiK jest to już reklamacja, od której powinno liczyć się 14 dni, jakie spółka ma na odpowiedź. Jednak Enter Air obliguje konsumentów do złożenia ponownej reklamacji - pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej linii lotniczych, do której muszą załączyć PIR i inne dokumenty, jak np. awers i rewers przywieszki bagażowej czy jej odcinek kontrolny. Poprzez tak ustalone wymogi warunkujące rozpatrzenie reklamacji, spółka może naruszać prawa konsumentów – zaznacza Urząd.

Enter Air miał też przekazywać konsumentom wprowadzające w błąd informacje o ograniczeniu swojej odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu bagażu rejestrowanego, jak również o jego zasadach odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie bagażu rejestrowanego albo podręcznego.

UOKiK podkreśla także, że w przypadku opóźnienia lotu do miejsca docelowego o co najmniej 3 godziny lub odwołania go z powodów innych niż nadzwyczajne okoliczności, prawo reguluje wysokość odszkodowania dla konsumentów. Dlatego sytuacja, w której linie lotnicze nie informują o tym podróżnych, ale proponują im tzw. ugodę na niższą kwotę, budzi poważne wątpliwości. Ze skarg, które do napływają do Urzędu, wynika tymczasem, iż przewoźnik proponuje pasażerom ugodę jako natychmiastową ofertę, ważną tylko do czasu wylądowania opóźnionego samolotu. W ten sposób wymusza podjęcie szybkiej decyzji, która dla konsumentów nie jest korzystna, proponując przykładowo 100 euro, zamiast należnych 250 euro. Również w przypadku, gdy podróżni składają reklamacje, wnioskując o przysługującą im zgodnie z prawem wysokość odszkodowania, Enter Air nie uwzględnia całości roszczeń.

- Przepisy określają jasno prawa i rekompensaty przysługujące konsumentom, a przedsiębiorca ma obowiązek ich o tym poinformować i wypłacić należne odszkodowanie - podkreśla prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Jakiekolwiek próby limitowania praw konsumenckich i nierespektowania należnych roszczeń przez przedsiębiorców są niedopuszczalne. Podobnie jak nieudzielanie odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie. W naszej ocenie praktyki przewoźnika, jak np. wymaganie składania podwójnej reklamacji, mogą wskazywać na naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, przewoźnikowi grozi m.in. kara do 10 proc. obrotu za każdą z zakwestionowanych praktyk.

Prezydent Duda: Ludzie będą mieli swoje samoloty!

W którym mieście znajduje się ten stadion? [QUIZ]

Pytanie 1 z 15
W którym mieście znajduje się Camp Nou?