Niepełnosprawny opieka

i

Autor: PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Finanse

Świadczenie wspierające albo pieniądze dla opiekuna. Trzeba wybrać jedno!

2024-07-19 6:58

Świadczenie wspierające jest nowym rodzajem wsparcia przyznawanym bezpośrednio dorosłej osobie z niepełnosprawnością. W przeciwieństwie do świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, które jest wypłacane przez gminy, świadczenie wspierające wypłaca ZUS. Nie można łączyć obu tych świadczeń – konieczny jest wybór jednego z nich.

Świadczenie wspierające albo pieniądze dla opiekuna

Świadczenie wspierające, wprowadzone od 1 stycznia 2024 r., przyznawane jest bezpośrednio osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 18 lat. Świadczenie to przyznaje i wypłaca ZUS, po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów w decyzji określającej potrzebę poziomu wsparcia, którą wydaje WZON. Może ona wynosić od 40 proc. renty socjalnej (obecnie - 713 zł) do 220 proc. renty socjalnej (obecnie - 3919 zł).

Wysokość świadczenia wspierającego:

  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów – 220% renty socjalnej (aktualnie 3919 zł)
  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów – 180% renty socjalnej (aktualnie 3206 zł)
  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów – 120% renty socjalnej (aktualnie 2138 zł)
  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 80 do 84 punktów – 80% renty socjalnej (aktualnie 1425 zł)
  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów – 60% renty socjalnej (aktualnie 1069 zł)
  • Potrzeba wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów – 40% renty socjalnej (aktualnie 713 zł)

- Po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdy stanie się ona ostateczna, warto wiedzieć, ile będzie wynosiło świadczenie wspierające. Dzięki temu łatwiej będzie dokonać wyboru, które wsparcie będzie korzystniejsze - czy to nowe świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS osobie z niepełnosprawnością, czy też to dotychczasowe wypłacane przez organ gminy dla jej opiekuna. Trzeba się zdecydować, bo oba świadczenia nie mogą być wypłacane jednocześnie - informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego dla osoby niepełnosprawnej, a jej opiekun jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata tych świadczeń ulegnie wstrzymaniu. Ponadto, jeśli okres, za który opiekun osoby niepełnosprawnej pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi pokryje się z okresem, za który ZUS przyzna osobie niepełnosprawnej świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.

- By uniknąć takich sytuacji, we wniosku o świadczenie wspierające można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia, tak, aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków – tłumaczy Kowalska-Matis.

Wnioskodawca może wycofać wniosek o świadczenie wspierające także po przyznaniu świadczenia. W takim przypadku przyznane prawo do świadczenia wspierającego zostanie uchylone, a jeżeli doszło do wypłaty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranego świadczenia wspierającego.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2988 zł miesięcznie.

Policyjny pościg na Pomorzu. Kierowca volkswagena miał mnóstwo na sumieniu
Listen on Spreaker.