Polacy wybrali ponad 46 tys. radnych. Ile będą zarabiać? Kwota może zaskoczyć

i

Autor: Wikipedia,pixabay

Wybory samorządowe 2024

Polacy wybrali ponad 46 tys. radnych. Ile będą zarabiać? Kwota może zaskoczyć

2024-04-23 17:40

W niedzielnych wyborach Polacy wybrali 46 tys. 558 radnych gmin, powiatów, sejmików oraz dzielnic Warszawy. Na jakie zarobki mogą liczyć nowo wybrani radni? Kwota może zaskoczyć.

Ile zarabia radny w Polsce?

Za nami wybory samorządowe 2024. Polacy wybrali w drodze głosowania 46 tys. 558 radnych różnych szczebli. Dokładnie 39 416 radnych gmin, 6170 radnych powiatowych, 552 radnych sejmików wojewódzkich, a także 420 radnych dzielnic Warszawy. Mandaty zostały obsadzone, rodzi się pytanie, na jakie zarobki mogą liczyć nowo wybrani samorządowcy.

Diety radnych są ustalane w oparciu o zapisy ustawy budżetowej. Przepisy regulują górny limit wypłat, który nie może być wyższy od 2,4-krotności kwoty bazowej, określonej we wspomnianej ustawie. Obecnie kwota bazowa wynosi 1789,42 zł. Miesięczna dieta radnego gminy nie może być wyższa niż 4 294,61 zł. Od tej reguły obowiązują jednak wyjątki. Radni gmin, w których mieszka mniej niż 100 tys., ale więcej niż 15 tys. osób mogą zarobić maksymalnie 75 proc. tej kwoty, czyli 3 220,96 zł. W przypadku radnych jeszcze mniejszych gmin, dieta jest niższa. Może wynieść do 50 proc. wyliczonej wyżej kwoty, czyli nie więcej niż 2 147,31 zł.

W przypadku radnych powiatowych diety są takie same, aczkolwiek również zależą od ludności powiatu. Na maksymalną stawkę, równą 2,4-krotności kwoty bazowej mogą liczyć radni powiatów, w których mieszka powyżej 120 tys. osób. W mniejszych powiatach, liczących od 60 do 120 tys. mieszkańców, „pensja” radnego wynosi maksymalnie 3 650,42 zł (85 proc. maksymalnej stawki). Natomiast w niewielkich powiatach, w których mieszka nie więcej niż 60 tys. osób, maksymalna dieta to 3 006,23 zł (70 proc.). Jeżeli chodzi o radnych sejmików, maksymalnie mogą zarobić 4 294,61 zł miesięcznie, bez względu na liczbę mieszkańców. Oprócz diety radni wszystkich szczebli mogą także liczyć na dodatki ze względu na pełnione funkcje.

Wybory już za nami, a plakaty dalej wiszą. Kto i do kiedy musi je zdjąć?

Wybory samorządowe 2024. Wieczór wyborczy Aleksandry Dulkiewicz