Łatwy sposób na zwiększenie emerytury o 200 złotych. Potrzebni są świadkowie

i

Autor: pixabay

Emerytura

Dodatek do emerytury. Można dostać dodatkowe 258 zł. To łatwe! Potrzebni są świadkowie

2024-04-26 15:06

W łatwy sposób można zwiększyć swoją emeryturę o 258 złotych. Dodatkowe pieniądze można otrzymać od MSWiA. Żeby jednak wykazać, że należą nam się dodatkowe środki, potrzebni będą świadkowie. Dotyczy to konkretnej grupy osób.

Dodatek do emerytury od MSWiA

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że mogą ubiegać się o dodatek do emerytury w wysokości 258 złotych. Dotyczy to konkretnej grupy, mianowicie osób, które służyły czynnie w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Dodatkowe środki są wypłacane nie przez ZUS, ale przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Świadczenie jest przyznawane od 2022 roku i ma związek z nowelizacją ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. 

Jak otrzymać dodatek do emerytury? 

Co zrobić, aby otrzymać dodatek do emerytury? Należy zgłosić się do miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej i złożyć odpowiedni wniosek. Jak informuje Rzeczpospolita, dokumentem potwierdzającym służbę w OSP, GOPR lub TOPR mogą być zeznania lub oświadczenia świadków, potwierdzające udział w akcjach. Wystarczą zeznania trzech osób. 

Co istotne, trzeba spełnić dwa warunki - pełnić służbę przez minimalny okres wymagany przez MSWiA, a także brać udział w akcjach przynajmniej raz w roku.

Świadczenie podlega waloryzacji. 

Express Biedrzyckiej: Ekonomista wskazał, kiedy emeryci dostrzegą, o co naprawdę chodzi z 14. emeryturą