Urząd Skarbowy zwróci ci ponad 3000 złotych. Wystarczy, że wypełnisz jeden formularz

i

Autor: pixabay

Podatki

Urząd Skarbowy zwróci ci ponad 3000 złotych. Wystarczy, że wypełnisz jeden formularz

2023-03-24 15:47

Osoby wpłacające pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, mogą nie tylko oszczędzać na emeryturę, ale także skorzystać z ulgi podatkowej dostępnej w rocznym rozliczeniu PIT. Wystarczy wypełnić jeden formularz, aby otrzymać kilka tysięcy złotych.

Ulga podatkowa IKZE. O co chodzi?

Obecnie na rynku istnieje wiele instrumentów służących oszczędzaniu i gromadzeniu środków na przyszłość. Dwa najbardziej popularne to IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), które tworzą tzw. III filar systemu emerytalnego.

- Dzięki IKE możemy rozpocząć oszczędzanie już w wieku 16 lat. Na IKE można co roku wpłacić maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2021 r. limit ten wyniósł 15777 zł, zaś w 2022 r. - 17766 zł - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Drugim produktem służącym długoterminowemu gromadzeniu oszczędności na emeryturę jest IKZE.

- Limit maksymalnej wpłaty wynosi 1,2-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego. W 2022 roku limit wpłat na IKZE wynosił 7106,40 zł, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w 2022 r. mogły wpłacić na IKZE maksymalnie 10659,60 zł – wyjaśniała Małgorzata Rusewicz.

Konta IKE i IKZE można założyć poprzez banki, fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte), zakłady ubezpieczeń na życie oraz dobrowolne fundusze emerytalne. Posiadanie tych kont wiąże się z wieloma zaletami, m.in. z ulgą podatkową.  

- W przypadku IKE i IKZE przy wypłacie środków nie zapłacimy tzw. podatku Belki, natomiast IKZE pozwala także odpisać od podstawy opodatkowania to, co tam wpłacimy. A więc oszczędzamy na emeryturę, a dodatkowo zyskujemy na uldze podatkowej dostępnej w rocznym rozliczeniu PIT - podkreślała Małgorzata Rusewicz.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej IKZE?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa), ryczałtem lub w formie podatku liniowego. Nie ma znaczenia, czy podatnik uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie czy prowadzi własną działalność gospodarczą, a także czy rozlicza się samodzielnie, czy wraz z małżonkiem lub wychowuje samotnie dziecko.  

Żeby skorzystać z ulgi trzeba wypełnić odpowiedni formularz. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych oraz ryczałtem, powinny wypełnić dodatkowo (poza PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) załącznik PIT/O. W przypadku podatku liniowego należy wypełnić PIT-36L. Co istotne, należy także posiadać dowody wpłat na IKZE. 

Warto wiedzieć, że pieniądze zgromadzone na koncie są także zwolnione z 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Żeby skorzystać z tej preferencji i nie płacić podatku, należy wpłacać pieniądze przez co najmniej 5 lat i wypłacić je po ukończeniu 65. roku życia. Pozwoli to na zapłatę 10 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, a nie wyższego.

Ile wyniesie ulga w 2022 roku?

Jak czytamy na portalu konto-ikze.pl, ulga podatkowa w 2022 może wynieść maksymalnie nawet 3 411,07 zł dla osób, które są w najwyższym progu podatkowym, płacą 32% podatek i prowadzą pozarolniczą działalność.

Dokładnie, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które wpłacą maksymalnie kwotę na IKZE, czyli 10 659,60 zł, otrzymają zwrot podatku w wysokości  3 411,07 zł przy dochodach powyżej 120 tys. zł oraz 1 279,15 zł przy dochodach niższych. Natomiast w przypadku podatku liniowego - 2025,32 zł. Osoby pracujące na etacie mogą otrzymać - przy maksymalnej wpłacie wynoszącej 7 106,40 zł, zwrot podatku w kwocie 2 274,05 zł lub 852,77 zł, w zależności od progu dochodowego. 

Ile wyniesie ulga w 2023 roku?

Wiadomo też, ile wyniesie ulga w 2023 roku. Maksymalna może sięgnąć 3 994,56 zł dla osób, które są w najwyższym progu podatkowym, płacą 32% podatek i prowadzą pozarolniczą działalność.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, przy maksymalnej wpłacie wynoszącej 12 483 zł, mogą otrzymać zwrot podatku wynoszący 3 994,56 przy dochodzie powyżej 120 000 zł, oraz  1 497,96 zł przy dochodzie poniżej tej kwoty. W przypadku podatku liniowego jest to kwota 2 371,77 zł. Natomiast osoby na etacie, przy maksymalnej wpłacie 8 322 zł, mogą otrzymać zwrot podatku w kwocie 2 663,04 zł (przy zarobkach powyżej 120 tys.) lub 998,64 zł (przy niższych dochodach).

Min. Finansów: Koszt Polskiego Ładu to 16,5 mld złotych. Zrekompensuje to podatek od wielkich korporacji