Możesz otrzymać dodatkowe 600 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

i

Autor: unsplash

Dodatki

Możesz otrzymać dodatkowe 745 złotych! Wystarczy, że wystąpisz o dodatek aktywizacyjny

2024-04-26 15:06

Osoba, która straciła zatrudnienie może pobierać nie tylko zasiłek dla bezrobotnych, ale także dodatek aktywizacyjny. Świadczenie wynosi ponad 745 złotych. Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o dodatkowe pieniądze z powiatowego urzędu pracy.

Świadczenia pieniężne dla bezrobotnych

Osoby, które utraciły stałe źródło dochodu mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Żeby otrzymać świadczenie trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przedstawić dokumenty potwierdzające, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, było się zatrudnionym przez co najmniej rok i zarabiało się co najmniej najniższą krajową.

Jeśli urząd nie będzie miał stosownej propozycji pracy, wypłaci zasiłek. Obecnie podstawowy zasiłek dla osób bezrobotnych wynosi 1491,90 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 1171, 60 zł brutto (do 31 maja 2024 roku). Można także otrzymywać zasiłek podwyższony oraz obniżony.

Dodatkowo urząd pracy wypłaca także dodatek aktywizacyjny, o czym nie każdy wie. 

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie skierowane do osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, które samodzielnie znalazły zatrudnienie lub zatrudniły się w niepełnym wymiarze czasu pracy w miejscu wskazanym przez urząd.

Świadczenie przysługuje niezależnie od wieku i dochodu, a jego wysokość jest ustalana w oparciu o wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Maksymalna kwota dodatku wynosi 50 proc. zasiłku podstawowego, czyli 745,95 zł.

Osoba, która podjęła pracę w miejscu wskazanym przez PUP, może pobierać dodatek przez cały okres przysługującego jej prawa do zasiłku. Natomiast w przypadku samodzielnego podjęcia zatrudniania dodatek przysługuje przez połowę tego okresu.  

Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć w urzędzie pracy wniosek i dołączyć do niego umowę o pracę. Żeby nie stracić prawa do świadczenia, najlepiej to zrobić w dniu podpisania umowy. 

W. BUDA: BEZROBOCIE MOŻE WZROSNĄĆ