Będzie podwyżka renty socjalnej, ale nie dla każdego

i

Autor: pixabay,pexels

Renty

Będzie podwyżka renty socjalnej, ale nie dla każdego. Kto się nie załapie?

2024-05-21 15:36

Sejmowa podkomisja przyjęła na początku maja poprawki do projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Według jednej z nich uprawnionym do renty socjalnej będzie przysługiwał specjalny dodatek. Zdaniem osób reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnościami, z dodatku zostało wykluczonych wielu rencistów.

Co z podwyżką renty socjalnej?

Podkomisja stała do spraw osób z niepełnosprawnościami i wyłączenia społecznego rozpatrzyła obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt przewiduje zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Posłanka KO Iwona Kozłowska złożyła poprawki do regulacji, które zakładają, że osobie uprawnionej do renty socjalnej - będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - będzie przysługiwać dodatek do renty socjalnej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 31 grudnia 2024 r. a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jak wyjaśniła posłanka, takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie renty socjalnej w taki sposób, by suma tego dodatku była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Chodzi też to, by dodatek był wyłączony z mechanizmu obliczania świadczenia wspierającego, który jest zależny od renty socjalnej.

Pozytywną opinię do zmiany w projekcie wyraził wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Zapowiedział, że równolegle w resorcie będą toczyły się prace nad dodatkową ustawą, która - jak mówił - będzie przyznawała prawo do dodatku także osobom będącym na innych rentach, jeśli mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak zauważyli przedstawiciele biura legislacyjnego Sejmu, w przypadku wzrostu renty socjalnej w wyniku corocznej waloryzacji, dodatek będzie pomniejszony, gdyż w poprawce chodzi o kwotę minimalnego wynagrodzenia ustalonego na koniec 2024 r.

W odpowiedzi przewodnicząca podkomisji Joanna Frydrych (KO) zapowiedziała prace nad mechanizmami waloryzacji dodatku do renty. Przewodnicząca podkomisji powiedziała również, że dodatek do renty socjalnej będzie wypłacany z urzędu.

Kiedy będzie podwyżka renty socjalnej?

Posłanka Kozłowska zgłosiła także poprawkę zmieniającą datę wejścia w życie ustawy. Zaproponowała, by nowe rozwiązania obowiązywały od 1 stycznia 2025 r. zamiast po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podwyżka renty socjalnej nie dla wszystkich?

Przyjęcie przez podkomisję obu poprawek wywołało sprzeciw środowisk osób z niepełnosprawnością, których przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu.

Agnieszka Dudzińska z fundacji "Ordo Amoris" wskazała, że poprawki całkowicie zmieniają pierwotny kształt projektu.

- Dostajemy poprawki, które całkowicie burzą ideę pierwotną, z projektu obywatelskiego, wprowadzają jakieś kadłubkowe rozwiązanie w postaci nowego świadczenia, nie jest to w ogóle konsultowane, strona społeczna nie jest w ogóle dopuszczana do głosu, dopóki nie zostało przegłosowane wszystko - powiedziała Dudzińska.

Zdaniem Dudzińskiej aż 2/3 rencistów socjalnych może zostać wykluczonych z podwyżki, o czym napisała w serwisie X.

Chodzi bowiem o to, że dodatek będzie przysługiwać jedynie osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. 

Jak wynika z zapowiedzi ministerstwa rodziny, projekt ustawy ma być jeszcze konsultowany ze stroną społeczną.

W Polsce brakuje pracowników. Te zawody są obecnie na wagę złota

Oszuści wyłudzili milion złotych