Będzie 25 nowych parków narodowych? Taki ma powstać w Łódzkiem

i

Autor: pixabay, przyrodnicze.org/print screen

Zieleń

Będzie 25 nowych parków narodowych? Taki ma powstać w Łódzkiem

2023-12-20 15:40

Polskie parki narodowe zajmują 1 proc. powierzchni kraju, podczas gdy średnia unijna wynosi 2,7 proc. To daje Polsce 29. miejsce na 38 krajów europejskich. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaproponowała, gdzie powinny powstać nowe parki narodowe. Również województwo łódzkie zyskałoby obszar naturalny objęty ochroną prawną.

Będzie 25 nowych parków narodowych?

Czy w Polsce brakuje parków narodowych? Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze uważa, że tak i dlatego stworzyła "Propozycję uzupełnienia sieci polskich parków narodowych".

- Opracowanie to pojawia się we właściwym czasie. Po upływie ponad dwudziestu lat od utworzenia Parku Narodowego Ujścia Warty, który do dzisiaj pozostaje najmłodszym z polskich parków narodowych, dążenie do zmiany tego stanu rzeczy staje się bardziej powszechne. Potwierdzają to pojawiające się ostatnio inicjatywy tworzenia nowych parków narodowych w miejscach, o których wcześniej wcale nie myślano, jak też narastająca wśród samorządów świadomość, że park narodowy jest dla lokalnych społeczności nie tylko źródłem różnego rodzaju ograniczeń, ale może być też motorem rozwoju ekonomicznego – czytamy we wstępie.

Opracowanie zawiera listę 25 parków narodowych, które mogłyby powstać w naszym kraju, a także sugestię poszerzenia 23 już istniejących. Na mapie można zobaczyć zmiany proponowane przez Fundację na tle podziału administracyjnego Polski.

Na niebiesko zostały oznaczone istniejące parki narodowe: 1. Woliński, 2. Słowiński, 3. Bory Tucholskie, 4. Wigierski, 5. Biebrzański, 6. Narwiański, 7. Białowieski, 8. Ujście Warty. 9. Drawieński, 10. Wielkopolski, 11. Kampinoski, 12. Poleski, 13. Roztoczański, 14. Świętokrzyski, 15. Karkonoski, 16. Gór Stołowych, 17. Ojcowski, 18. Babiogórski, 19. Tatrzański, 20. Gorczański, 21. Pieniński, 22. Magurski, 23. Bieszczadzki.

Czerwony kolor wskazuje, które parki oraz w jaki sposób powinny zostać powiększone. Na pomarańczowo natomiast oznaczono proponowane parki: 24. Turnicki, 25. Jurajski, 26. Mazurski, 27. Doliny Dolnej Odry, 28. Szczeciński, 29. Knyszyński, 30. Sobiborski, 31. Chełmski, 32. Janowski, 33. Orawski, 34. Borów Dolnośląskich, 35. Puszczy Pilickiej, 36. Puszczy Śląskiej, 37. Wiślański, 38. Puszczy Boreckiej, 39. Kaszubski, 40. Stawy Milickie, 41. Puszczy Rominckiej, 42. Jaworski, 43. Wysoczyzny Elbląskiej, 44. Bydgoski, 45. Śnieżnicki, 46. Odrzański, 47. Bramy Morawskiej, 48. Podziemny Park Narodowy Kopalnia Soli Wieliczka.

Taki miałby powstać w Łódzkiem

Jak widać na mapie, również województwo łódzkie zyskałoby nowy park narodowy.

- Przyglądając się istniejącej sieci parków narodowych w Polsce, w oczy rzuca się brak jakichkolwiek parków narodowych w środkowej Polsce. Pomiędzy Wielkopolskim, Kampinoskim, Świętokrzyskim i Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz sudeckimi parkami narodowymi znajduje się ogromna przestrzeń bez jakiegokolwiek obiektu objętego tą formą ochrony – pisze autor opracowania. - Jako miejsce, które mogłoby zapełnić tę lukę wskazują Lasy Spalskie w Dolinie Pilicy. Lasy te reprezentują żyzne siedliska lasów i lasów mieszanych z dużym udziałem grądów, olsów i łęgów, a także znajduje się tu wciąż wiele stanowisk zagrożonej świetlistej dąbrowy, która na mapie potencjalnej roślinności zajmuje tutaj znaczne powierzchnie.

Jak czytamy w opracowaniu, obecnie parki narodowe zajmują nieco ponad 1 proc. powierzchni naszego kraju, podczas gdy średnia unijna to 2,7 proc. Polska pod tym względem zajmuje 29. miejsce na 38 krajów europejskich. Dla porównania w Norwegii, zajmującej pierwsze miejsce, parki stanowią 17 proc. powierzchni. Po zmianach proponowanych przez Fundację Dziedzictwa Przyrodniczego powierzchnia naturalnych obszarów chronionych zwiększyłaby się do 3,06 proc., a Polska zajęłaby 18. miejsce w zestawieniu.

Grzyby chronione w Polsce. Kara za zbieranie może wynieść 5 tys. złotych

Będzie park nad Południową Obwodnicą Warszawy