Wiatraki 500 metrów od zabudowań? Znamy założenia nowej ustawy wiatrakowej

i

Autor: pixabay.com

Wiadomości

Wiatraki 500 metrów od zabudowań? Znamy założenia nowej ustawy wiatrakowej

2024-07-10 11:06

Po wakacjach parlament ma zająć się projektem nowej ustawy wiatrakowej. Projekt przewiduje m.in. 500 metrów odległości turbin wiatrowych od zabudowy na lądzie oraz zniesienie zasady 10H, czyli zakazu budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od budynków niż 10-krotność wysokości turbiny.

Po wakacjach do parlamentu powinien trafić projekt nowej ustawy wiatrakowej – zapowiada minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Projekt jest już w wykazie prac rządu, gdzie zostanie poddany wstępnej dyskusji międzyresortowej, a następnie trafi do konsultacji społecznych.

Główne proponowane zmiany do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to:

  • zniesienie generalnej zasady 10H, czyli zakazu budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej od budynków niż 10-krotność wysokości turbiny
  • 500 metrów jako nowa wzajemna minimalna odległość między turbinami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową
  • 1500 metrów jako minimalna odległość wiatraków od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000 ustanowionych w celu ochrony ptaków i nietoperzy

Dodatkowo założenia przewidują pakiet zmian w przepisach planistycznych pod kątem budowy elektrowni wiatrowych. Możliwe ma być lokowanie elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Proces planistyczny z ustawy odległościowej ma zostać ujednolicony z ogólnymi zasadami z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ministerstwo klimatu zapowiada również „usprawnienie regulacyjne” mechanizmu udostępnienia co najmniej 10 proc. mocy elektrowni wiatrowej zainteresowanym mieszkańcom w formule prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych.

Zmienione mają też zostać przepisy o sumowaniu mocy mikroinstalacji i magazynu energii. Jak podkreśla resort klimatu, obecna regulacja prowadzi do preferowania magazynów energii o mocy nieprzekraczającej mocy zainstalowanej mikroinstalacji. Natomiast projektowane zmiany mają na celu skłonienie prosumentów do instalowania większych magazynów energii niż moc elektryczna mikroinstalacji. Skutkiem tego będzie odciążenie sieci elektroenergetycznej, gdyż nadwyżki energii elektrycznej z mikroinstalacji mogłyby być magazynowane, a nie wprowadzane do sieci elektroenergetycznej w okresach szczytowej podaży energii elektrycznej.

W założeniach znalazł się również pakiet regulacji dla biometanu i biogazu, m.in wprowadzających definicję oraz określenie zasad funkcjonowania gazociągu bezpośredniego biogazu, czy wprowadzenie wsparcia w postaci systemu aukcyjnego dla biometanu w instalacjach powyżej 1 MW, oraz podnoszące cenę zakupu energii z małych instalacji biogazowych.

Ceny energii podbiją inflację

Quiz z wiedzy o Polsce. Tych rzecy uczyliśmy się w szkole

Pytanie 1 z 10
Która rzeka jest najdłuższa w Polsce?