Rząd dopłaci 2,1 tys. zł miesięcznie do pensji seniora

i

Autor: pexels

Nowa dotacja od rządu

Rząd dopłaci 2,1 tys. zł miesięcznie do pensji. Kto będzie mógł skorzystać?

2024-07-19 7:02

Rząd pracuje nad ustawą, która ma wprowadzić nową formę aktywizacji seniorów na rynku pracy. Jeśli przepisy wejdą w życie, pracodawca za zatrudnienie emeryta będzie otrzymywać 2100 złotych miesięcznie przez 2 lata. Łącznie rządowa dopłata wyniesie do 51 600 złotych.

Rząd dopłaci 2100 złotych do pensji seniora

Wprowadzenie pakietu aktywizacyjnego, pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla wszystkich osób bezrobotnych i dofinansowanie za zatrudnienie emeryta – takie rozwiązania pojawiły się w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, nad którym pracuje MRPiPS.

Nowa forma pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających seniorów zakłada, że wypłatę comiesięcznej dotacji do pensji. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie osoby poszukującej pracy (np. emeryta), która ukończyła 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, czyli obecnie do 2150 zł.

Dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało przez 24 miesiące, co oznacza, że łącznie wyniesie do 51 600 złotych. Pracodawca lub przedsiębiorca po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia będzie obowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.

Co jeszcze znalazło się w projekcie ustawy o rynku pracy? Nowe przepisy mają umożliwić łączenie kilku form pomocy kierowanych do jednego bezrobotnego, będzie to tzw. pakiet aktywizacyjny. Zostanie on wprowadzony z myślą o tych bezrobotnych, wobec których niezbędne jest zastosowanie wielopoziomowego, kompleksowego wsparcia, aby umożliwić im powrót i utrzymanie się na rynku pracy, zmianę kwalifikacji lub podjęcie pierwszego zatrudnienia. Wprowadzony ma zostać staż plus polegający na ułatwieniu nabywania nie tylko umiejętności, ale także kwalifikacji zawodowych, premiowanych wypłatą dodatku do stypendium dla stażysty i premią dla pracodawcy. W informacji zaznaczono, że zastąpi on przygotowanie zawodowe dorosłych, które obecnie jest rzadko wykorzystywane (w 2023 r. skorzystały z niego 42 osoby).

Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych zasad wparcia dla osób do 30. roku życia. Zasady te wynikają z zalecenia Rady Unii Europejskiej z 30 października 2020 r. Będą one polegały na przeprowadzaniu oceny umiejętności cyfrowych takiej osoby, jeśli zarejestruje się ona jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. W każdym PUP wyznaczony zostanie doradca ds. zatrudnienia, pełniący funkcję doradcy ds. osób młodych.

Wprowadzona będzie też pożyczka edukacyjna w wysokości do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tzw. bon na zasiedlenie. Będzie ją można wykorzystać na opłacenie np. kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, potwierdzenia wiedzy i umiejętności, uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności i na kontynuację nauki w formach szkolnych. Po spełnieniu wskazanych warunków będzie możliwe umorzenie 20 proc. kwoty pożyczki. O bon na zasiedlenie będą mogły ubiegać się wszystkie osoby bezrobotne bez względu na wiek. W obecnym stanie prawnym z tej formy pomocy mogą skorzystać bezrobotni do 30. roku życia. W rządowej informacji podkreślono, że rozwiązanie jest odpowiedzią na szerokie zainteresowanie tą formą pomocy, także wśród osób bez pracy powyżej 30 lat.Przedsiębiorstwa rodzinne będą mogły ubiegać się o formy pomocy udzielane przez PUP. Da to możliwość wsparcia mimo pokrewieństwa klienta PUP z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie lub współpracować w ramach innych form pomocy.

Kolejne rozwiązanie zawarte w projekcie dotyczy zwiększenia mobilności osób szukających pracy. Bezrobotny zyska możliwość wyboru urzędu pracy, z którym będzie współpracował.

W informacji wskazano, że pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie będzie przysługiwało m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych mającym Kartę dużej rodziny. Z kolei opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samach zasadach jak bezrobotni.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

ZOBACZ TEŻ:W Polsce brakuje pracowników. Te zawody są obecnie na wagę złota

Praca rybaków na Półwyspie Helskim
Listen on Spreaker.