Skład węgla

i

Autor: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Węgiel

Rząd wprowadza zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym. Wiadomo, kiedy wejdzie w życie

2024-06-27 15:22

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje zakaz sprzedaży niektórych rodzajów węgla gospodarstwom domowym. Jest to realizacja jednego z kamieni milowych KPO. Wiadomo już, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Spis treści

  1. Zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym
  2. Zakaz sprzedaży węgla. Jaki węgiel będzie można kupić?
  3. Zakaz sprzedaży węgla. Kiedy wejdzie w życie?

Zakaz sprzedaży węgla gospodarstwom domowym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Rozporządzenie ma także stopniowo zaostrzać wymagania jakościowe dla paliw stałych oferowanych na rynku.

Resort klimatu i środowiska w uzasadnieniu projektu poinformował, że rozpoczęto prace nad zmianą ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, "przewidującą zakaz wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym od dnia 1 lipca 2029 r. sortymentów węgiel kostka, węgiel orzech, węgiel groszek i węgiel miał".

- Będą natomiast wprowadzane do obrotu paliwa sortymentu orzech i groszek przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych, których parametry jakościowe są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 303-5 (zawartość popiołu na poziome do 7 proc., zawartość opałowa od 26 MJ/kg; zawartość wilgoci całkowitej do 11 proc.) - dodano w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy mają ponadto przeciwdziałać tzw. greenwashingowi. 

- Zaproponowane nowe nazwy sortymentów paliw nie będą sugerowały tzw. ekologicznego charakteru paliwa i nie będą tym samym wprowadzały konsumentów w błąd - podkreślono.

Zakaz sprzedaży węgla. Jaki węgiel będzie można kupić?

Projekt przewiduje zmiany odnośnie do nazw poszczególnych sortymentów paliw; sformułowanie "kęsy, kostka, kostka I, kostka II" zostanie zastąpione sformułowaniem "węgiel kostka", które będzie stosowane do końca czerwca 2029 roku. Stosowana będzie również nazwa "węgiel orzech" zamiast "orzech, orzech I, orzech II".

Zamiast nazw "groszek, groszek I, groszek II, ekogroszek, groszek plus" używany będzie "węgiel groszek". Nie będzie można też używać nazwy "ekomiał, miał plus" tylko - "węgiel miał", a zamiast "antracytu" będzie - "węgiel".

Nowe przepisy przewidują również stopniową zmianę parametrów sprzedawanego węgla, która - zdaniem MKiŚ - ma zapewnić producentom jak i użytkownikom takiego paliwa czas na dostosowanie się.

Zgodnie z projektem stopniowo ma zmniejszać się maksymalna zawartość siarki oraz wilgoci w przypadku węgla - kostki, orzecha, groszka i miału.

Zakaz sprzedaży węgla. Kiedy wejdzie w życie?

Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano 30 czerwca 2029 r. jako datę graniczą stosowania wymagań jakościowych dla: węgla kamiennego, brykietów lub peletów.

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że w związku z obowiązującym od 1 czerwca 2020 r. zakazem wprowadzania do obrotu węgla brunatnego do celów grzewczych dla gospodarstw domowych, od 1 lipca 2025 roku obowiązywać ma analogiczny zakaz odnośnie sprzedaży paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego. W związku z tym normy jakościowe dla takiego paliwa będą obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.

Projektodawcy dodali, że zgodnie z wymaganiami KPO w ramach rewizji ustalono termin realizacji kamienia milowego B4G na 30 czerwca 2024 r. Dlatego też nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Oto 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE. Siedem leży w Polsce

“Czarne złoto” na wagę złota. Dlaczego w Polsca brakuje węgla?
Listen on Spreaker.