W tych sklepach nie kupisz rosyjskich i białoruskich produktów! [LISTA]

i

Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Zakupy

Ceny żywności będą jeszcze wyższe? Wszystko przez nowy podatek

2023-05-10 15:46

Do Sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego celem jest wprowadzenie rekompensat dla rolników, którzy stracą przychody w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Zdaniem producentów żywności nowe przepisy tak naprawdę wprowadzają nowy podatek, który przyczyni się do jeszcze wyższych cen w sklepach.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Jak zapowiedział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być jednym z projektów pakietu pomocy dla rolników. Na czym ma polegać ta pomoc? Zakłada się, że ze środków Funduszu rolnicy będą otrzymać rekompensaty w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa, który stał się niewypłacalny.

Jak uzasadnia ministerstwo rolnictwa, "odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest także możliwe w wyniku postępowania upadłościowego. Zachodzi zatem potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych umożliwiających producentom rolnym uzyskanie rekompensat w celu kontynuowania przez nich produkcji rolnej, spłaty ciążących na nich zobowiązań lub kredytów oraz na zaspokojenie ich bieżących potrzeb życiowych".

Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie dysponował pieniędzmi. KOWR ma również zapewniać obsługę prawną oraz techniczno-biurową Funduszu, ustać plany finansowe oraz opracowywać sprawozdanie z ich realizacji.

I tu najważniejsze. Wpłat w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT będą musiały dokonywać podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia.

Pierwsze wpłaty na Fundusz mają być dokonywane od II kwartału 2024 r. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. Rekompensaty natomiast mają być przyznawane w drodze decyzji administracyjnej dyrektora oddziału terenowego KOWR do 30 czerwca. Zakłada się, że będą wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna i będą stanowić iloczyn, określonej przez ministra rolnictwa w drodze rozporządzenia, procentowej stawki rekompensaty i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne. Takie rozporządzenie zawierające stawkę rekompensaty obowiązującą w danym roku będzie wydawane corocznie do dnia 31 maja.

Wnioski o rekompensatę w 2023 r. rolnicy będą mogli składać w okresie od dnia 1 do dnia 31 sierpnia 2023 r.

- Projekt ustawy zakłada dofinansowanie Funduszu ze środków budżetu państwa w pierwszych dwóch latach jego funkcjonowania, tj. w 2023 r. w kwocie nie wyższej niż 50 mln zł i w 2024 r. w kwocie nie wyższej niż 100 mln zł. Z tego powodu zostanie przedstawiony do notyfikacji Komisji Europejskiej jako program pomocy państwa - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Ceny żywności będą wyższe przez Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Według Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji składki na Fundusz będą tak naprawdę nowym podatkiem, który przełoży się na ceny. Zdaniem ministerstwa rolnictwa ceny w sklepach wzrosną o 0,06 proc. Innego zdania są producenci i przetwórcy żywności, którzy uważają, że wzrost cen będzie odczuwalny dla konsumentów. 

- Fundusz narzuci zbiorową odpowiedzialność na wszystkich kontrahentów producentów rolnych, zarówno tych uczciwych, jak i tych, którzy zalegają z płatnościami - mówiła na łamach Dziennika Gazety Prawnej Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Również branża drobiarska nie wypowiada się pozytywnie o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

- Ministerstwo Rolnictwa kolejny raz chce utrudnić życie polskim producentom oraz przetwórcom drobiu. Pod chwytliwym hasłem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa próbuje się wprowadzić nową daninę, która zmniejszy dochody rolników oraz osłabi konkurencyjność polskiego drobiarstwa na arenie międzynarodowej. Pomysł ministerstwa to strzał w stopę nie tylko dla drobiarstwa, ale dla polskiego rolnictwa w ogóle - mówił prezes KIPDiP Piotr Lisiecki.

Te supermarkety zniknęły z Polski.

Ceny warzyw i owoców we Włoszech szokują Polaków
Listen on Spreaker.