Będzie nowy podział Polski

i

Autor: Mateusz Grochocki/East News

Administracja

Będzie nowy podział Polski? Województwo łódzkie może zniknąć z mapy. Co powstanie w zamian?

2024-06-22 17:17

Ekspert z Instytutu Sobieskiego, dr Łukasz Zaborowski, przedstawił plan reformy dotyczącej podziału administracyjnego Polski, wskazując na istniejące nierówności w obecnym systemie. Zaborowski proponuje zmniejszenie liczby województw z 16 do 12. Jak te zmiany wpłyną na województwo łódzkie?

Jest pomysł na nowy podział Polski!

Dr Łukasz Zaborowski, ekspert z Instytutu Sobieskiego, stworzył raport „Korekta układu województw – ku równowadze rozwoju”, który wywołał duże zainteresowanie w Polsce. Specjalista ds. rozwoju regionalnego i polityki przestrzennej uważa, że obecny układ województw jest przypadkową mieszanką, a nie wynikiem spójnej koncepcji.

- Powstała ona w wyniku rozszerzenia modelu województw „dużych” o kilka „średnich”. Wskutek zakulisowych targów politycznych niektóre ośrodki zachowały regionalną samodzielność, a inne ją utraciły. W „dodatkowych” województwach rangę miast wojewódzkich utrzymały Kielce i Opole, Gorzów i Zielona Góra. Utraciły ją między innymi Częstochowa, Kalisz, Koszalin, Radom i Tarnów, choć mają nie mniejsze znaczenie w sieci osadniczej kraju – tłumaczy Zaborowski. -Takie nierówne traktowanie budzi poczucie krzywdy w kilku pominiętych ośrodkach.

Ekspert opracował nowy podział administracyjny, który według niego będzie sprawiedliwszy dla wszystkich regionów, proponując cztery różne warianty.

  • Wariant I „minimalny” to powściągliwa korekta obecnego stanu rzeczy. Nie powstają w nim nowe jednostki. Ma miejsce ograniczenie rozległości województw największych na rzecz mniejszych.
  • Wariant II „umiarkowany” przewiduje uzupełnienie układu o województwa „jednoznacznie brakujące” w świetle standardów obecnego podziału.
  • Wariant III „równoważący” to dalej idące ograniczenie województw ośrodków metropolitalnych na rzecz wieloośrodkowych województw „pozametropolitalnych”.
  • Innowacyjny wariant IV „makroregionalny” stanowi powrót do koncepcji dużych województw, opartych o wielkoskalowe układy osadnicze, w szczególności ośrodki metropolitalne. Jednak – w celu utrzymania równowagi sił – w tym wariancie największe ośrodki zostają pozbawione funkcji administracyjnych szczebla wojewódzkiego.

12 województw zamiast 16. Jakie zmiany w Łódzkiem?

Jeden z wariantów przewiduje utworzenie 12 województw zamiast obecnych 16, z bardziej wyrównaną liczbą mieszkańców w każdym z nich. W tym układzie miałoby powstać województwo środkowopolskie, obejmujące miasta takie jak Kalisz i Ostrów.

- Województwo środkowopolskie jednoczy regiony Kalisza i Łodzi. Za połączeniem przemawia stosunkowa bliskość głównych ośrodków, wzmocniona pośrednim pasmem osadniczym Sieradza i Zduńskiej Woli. Ponadto względy historyczno-kulturowe: do środkowopolskiego wchodzi część Wielkopolski po wschodniej stronie kordonu zaborczego. Zasadzie tej nie podlega wprawdzie okręg Ostrowa Wielkopolskiego, współtworzącego konurbację z Kaliszem; jednak jego alternatywne powiązanie z Poznaniem jest również nieoczywiste, jako że na poziomie ponadregionalnym ciąży on raczej do bliższego Wrocławia. Powiązanie Kalisza z Łodzią znajduje też tradycję w województwie z okresu II Rzeczpospolitej. W wymiarze planistycznym zmierza do wzmocnienia obu kryzysowych ośrodków: Łodzi – przez powiększenie zaplecza, oraz Kalisza z Ostrowem – przez oddzielenie od silniejszego Poznania – wyjaśnia Zaborowski.

12 województwa zamiast 16

i

Autor: https://sobieski.org.pl/ print screen

W innym wariancie Piotrków Trybunalski zostałby wyłączony z województwa łódzkiego i razem z Częstochową utworzyłby nowe województwo piotrkowsko-częstochowskie.

- Zjednoczenie Częstochowy i Piotrkowa Trybunalskiego rozwiązuje problem ich wspólnego zaplecza, dotychczas rozdzielonego granicą – wyjaśnia autor raportu.

Nowy podział Polski

i

Autor: https://sobieski.org.pl/ print screen

Co sądzicie o takim podziale? Pełny raport możecie znaleźć na stronie internetowej sobieski.org.pl.

Politycy o wcześniejszych wyborach
Listen on Spreaker.