550 złotych dodatku bez względu na wiek. Wystarczy złożyć wniosek w ZUS

i

Autor: unsplash.com

Świadczenia socjalne

620 złotych dodatku bez względu na wiek. Wystarczy złożyć wniosek w ZUS

2024-07-11 8:43

ZUS wypłaca dodatek w kwocie 620 złotych. Pieniądze przysługują każdej osobie, która straciła oboje rodziców bez względu na wiek. Żeby otrzymać świadczenie, wystarczy złożyć jeden prosty wniosek.

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych

Nie każda osoba, która straciła rodziców, wie o tym, że przysługuje jej świadczenie pieniężne z ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek każdej osobie, która straciła oboje rodziców i pobiera rentę rodzinną tzw. dodatek dla sieroty zupełnej. Pieniądze przysługują także osobie, która pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Świadczenie pieniężne przysługuje bez względu na wiek, co oznacza, że może o nie wystąpić nie tylko osoba nieletnia, ale także dorosła. Co istotne, dodatek jest wypłacany każdej osobie, która pobiera rentę rodzinną.

- Dodatek wypłacamy każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej - informuje ZUS.

Innymi słowy, jeśli w rodzinie jest kilka sierot, pieniądze może otrzymać każdy członek rodziny, który otrzymuje rentę.  

Ile wynosi dodatek dla sierot zupełnych? Kiedy złożyć wniosek?

Dodatek dla sierot zupełnych wynosi od 1 marca 2024 roku 620,36 złotych miesięcznie. Świadczenie jest co roku waloryzowane, podobnie jak renty i emerytury.  

Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, wystarczy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców

lub

  • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany. 

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu warunków koniecznych do przyznania dodatku.  Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty lub urzędu konsularnego.

Kiedy ZUS przyzna świadczenie?

- Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji - informuje ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS

"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę
Listen on Spreaker.