ZUS ponowne przeliczy emeryturę. Najwięcej mogą zyskać osoby z tych roczników

i

Autor: pixabay,pexels

Emerytura

ZUS ponowne przeliczy emeryturę. Najwięcej mogą zyskać osoby z tych roczników

2024-07-23 15:38

Masz już ustalone prawo do emerytury lub renty? W pewnych sytuacjach możesz złożyć w ZUS wniosek o ponowne przeliczenie wysokości świadczenia. Dzięki temu twoja emerytura może być wyższa. Na ponownym przeliczeniu mogą skorzystać szczególnie osoby z tych roczników.

ZUS może ponowne przeliczyć twoją emeryturę

Nie każdy emeryt lub rencista wie, że może skorzystać z prawa do ponownego przeliczenia emerytury. ZUS nie przelicza jednak świadczeń każdemu. Z takiego prawa mogą skorzystać osoby, które po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto osoby, które dopiero po czasie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwały po przyznaniu świadczenia. Na przykład w sytuacji, kiedy uzyskały dokumentację z archiwum po zlikwidowanym zakładzie pracy. A także osoby, które przy składaniu wniosku o emeryturę nie posiadały wszystkich dokumentów dotyczących okresów ubezpieczenia.

- Przeliczenie świadczenia następuje na wniosek. Emeryturę lub rentę przeliczymy od miesiąca, w którym złożono wniosek. Jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu przysługuje niższe świadczenie, to nadal będziemy wypłacali świadczenie w dotychczasowej wysokości – informuje ZUS.

Sposoby przeliczenia różnią się w zależności od tego, na jakich zasadach świadczeniobiorca przechodził na emeryturę - na starych czy na nowych. Jeśli odbywało się to na starych zasadach, warto wiedzieć, że 1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone w życie przepisy zmieniające zasady przeliczania emerytury ustalonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Zniesiono wówczas zasady doliczania okresów ubezpieczenia.

- Będziemy mogli doliczyć wyłącznie nieuwzględnione dotychczas w wymiarze świadczenia - okresy składkowe. Nie uwzględnimy zatem okresów nieskładkowych, niezależnie od tego, czy zostały przebyte przed przyznaniem emerytury lub renty, czy po ich przyznaniu – wyjaśnia ZUS.

Przeszedłeś na emeryturę przed 2009 rokiem? To warto wiedzieć

Osoby, który miały przyznaną emeryturę przed 2009 rokiem i nie mogły udokumentować swoich zarobków, warto żeby złożyły wniosek o ponowne przeliczenie, nawet jeśli nie odnalazły dokumentów. Wówczas ZUS przeliczy świadczenie i uwzględni minimalne wynagrodzenie za te okresy, co może zwiększyć wysokość emerytury.

Co w przypadku osób, które przeszły na emeryturę po 31 grudnia 2008 r.? Jak wyjaśnia ZUS, takie osoby nie muszą składać wniosku, ponieważ będą one miały z automatu uwzględnione wynagrodzenie minimalne.

- Gdy obliczaliśmy wysokość takiego świadczenia, uwzględniliśmy kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników zamiast wynagrodzenia zerowego – każdej osobie, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, a udokumentowała zatrudnienie – precyzuje ZUS.

W jeszcze lepszej sytuacji będą osoby, które odnajdą dokumenty potwierdzające faktyczne wynagrodzenia za lata sprzed przyznania świadczenia. Wówczas ZUS przeliczy podstawę wymiaru świadczenia, co będzie miało większy wpływ na wysokość emerytury.

Oto najbardziej deficytowe zawody w Polsce. Wśród nich mundurowi

Oszuści wyłudzili milion złotych
Listen on Spreaker.