Mapa Koron Drzew

i

Autor: Dominik Kopeć/UŁ

Uniwersytet Łódzki stworzył Mapę Koron Drzew dla Warszawy!

2020-06-16 14:07

To najnowsza baza danych, która ma służyć urzędnikom i mieszkańcom.

To wirtualna baza danych drzew dla Warszawy. Dzięki mapie będzie można lepiej planować nasadzenia i konsultować się w sprawie ewentualnej wycinki. Jak powiedział nami profesor Dominik Kopeć z Uniwersytetu Łódzkiego łatwiej będzie oszacować koszty przyszłych prac pielęgnacyjnych i wycinkowych.

- Do naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego należało zebranie części naziemnych danych referencyjnych do budowy modeli klasyfikacji drzew i oceny ich kondycji zdrowotnej. Mieszkańcy miast chcą być na bieżąco informowani o stanie zieleni miejskiej. Chodzi o wiedzę gdzie rozmieszczone są drzewa, w jakiej są kondycji, które przeznacza się do wycinki i z jakich powodów, gdzie planowane są nowe nasadzenia. Do analizy drzew w Warszawie wykorzystano samolot na pokładzie którego były zamontowany skaner laserowy i kamery hiperspektralne rejestrujące obraz w zakresie promieniowania widzialnego i podczerwieni. Dane, po analizie, zostały udostępnione w czterech warstwach i przynoszą informację o gatunku drzewa i jego stanie zdrowotnym, w sposób szybki i szczegółowy. Jesteśmy otwarci na stworzenie takiej mapy dla Łodzi.

Dzięki pozyskanym informacjom o kondycji wszystkich drzew można ocenić też ryzyko złamań i przewidzieć poziom strat w drzewostanie przy wystąpieniu np. burz