Stypendia dla łódzkich uczniów wzrosną dwukrotnie

i

Autor: pixabay.com

Stypendia dla łódzkich uczniów wzrosną dwukrotnie. Kto może je otrzymać?

2023-03-10 11:07

Miasto planuje podnieść stypendia przyznawane utalentowanym uczniom z łódzkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zamiast dotychczasowych 250 zł, od września uczniowie mieliby otrzymywać 500 zł. Projekt uchwały w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Zamiast 250 zł miesięcznie, od września utalentowani uczniowie z łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają otrzymywać aż 500 zł. Projekt uchwały w sprawie dwukrotnego podniesienia kwoty stypendium przyznawanego w ramach programu Mia100 Zdolnych trafi na na najbliższą sesję łódzkiej Rady Miejskiej.

- Mam nadzieję, że radni będą tym razem jednomyślni i poprą ten projekt. Podnosimy kwotę stypendium z uwagi na rosnące koszty pomocy dydaktycznych, książek ale też zajęć pozalekcyjnych, z których utalentowani uczniowie korzystają - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi. - Wysokość kwoty nie jest jedyną zmianą, wydłużamy także termin składania wniosków o przyznanie stypendium z końca sierpnia do 5 września. A do grona uczniów mogących się o nie ubiegać dołączamy także najmłodszych uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

Stypendia przyznawane w ramach programu Mia100 Zdolnych wypłacane są przez 10 miesięcy – od września do czerwca. Pod uwagę brane są osiągnięcia ucznia z poprzedniego roku szkolnego. Aby ubiegać się o stypendium, trzeba spełnić co najmniej dwa warunki:

  • średnia ocen co najmniej 5,0 w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz licealistów lub 4,75 w przypadku uczniów szkół branżowych oraz techników (w przypadku uczniów klas I-III szkół podstawowych warunkiem ubiegania się o stypendium jest ocena celująca)
  • czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach czy konkursach artystycznych lub zmaganiach sportowych

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły albo pełnoletni uczeń. O przyznaniu stypendium decyduje prezydent Łodzi i decyzja ta jest ostateczna - nie ma od niej odwołania.

- Chcemy aby to wsparcie trafiło do najmłodszych utalentowanych uczniów, aby ułatwić im rozwijanie talentów i pasji. Zapewne kwota stypendium nie zaspokoi wszystkich potrzeb ale z pewnością pomoże - mówi Piotr Bors, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury. - Nasze stypendia to pewna forma konkurowania z innymi miastami. Dbamy o zdolnych uczniów od najmłodszych lat, aby rozwijając się wybierali kolejne szkoły i uczelnie w Łodzi, a jako dorośli właśnie z naszym miastem wiązali przyszłość.

Łódzki nauczyciel w dwie doby przebiegł ponad 300 kilometrów