ZUS pieniądze

i

Autor: Bartlomiej Magierowski/East News

ZUS

Ogromna waloryzacja świadczenia dla seniorów. Sprawdź, kto je otrzymuje i ile wynosi?

2024-07-14 10:15

ZUS wypłaca różne dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z nich jest ryczałt energetyczny. Od 1 marca 2024 roku kwota tego świadczenia znacznie wzrosła. Sprawdziliśmy, ile wynosi obecnie i kto jest uprawniony do jego otrzymania.

Ryczałt energetyczny po waloryzacji. Ile teraz wynosi? 

Poza emeryturami i rentami, ZUS wypłaca wiele różnych dodatków, które mogą podreperować domowy budżet seniorów. Jednym z takich dodatków jest ryczałt energetyczny, skierowany do emerytów posiadających status kombatantów lub wdowców po takich osobach. Świadczenie ma pomóc seniorom obniżyć koszty opłat za prąd i ogrzewanie.

Podobnie jak świadczenia emerytalne, również dodatki podlegają corocznym waloryzacjom. Wysokość ryczałtu energetycznego co roku ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od 1 marca 2024 świadczenie zanotowało dużą podwyżkę. Wrosło z 255,17 zł do 299,82 zł miesięcznie.

To może otrzymać ryczałt energetyczny?

Jak podaje ZUS, ryczałt energetyczny przysługuje:

  1. kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  2. żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  3. wdowom lub wdowcom i zarazem emerytom lub rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  4. wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Żeby otrzymać dodatek w kwocie 299 złotych, trzeba złożyć wniosek ZUS-ERK, który dostępny jest w placówkach lub na stronie www.zus.pl.

Do wniosku należy dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych potrzebne jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Natomiast w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

To teraz najbardziej niebezpieczne miasta w Europie

Oszuści wyłudzili milion złotych
Listen on Spreaker.