Nowy podatek dla przedsiębiorców. Mało kto o nim wie

i

Autor: pixabay

Polski Ład

Nowy podatek dla przedsiębiorców. Mało kto o nim wie!

2024-01-26 16:08

Wraz z początkiem roku wszedł w życie nowy podatek. Mało kto o nim wie, ponieważ został wprowadzony ustawą z 2021 r., która wprowadzała tzw. "Polski Ład" i miał obowiązywać znacznie wcześniej. Sprawdź, kogo obejmuje podatek minimalny.

Nowy podatek od 2024 roku. Kto może z niego skorzystać?

Podatek minimalny został wprowadzony ustawą z października 2021 r., która wprowadzała zmiany podatkowe w ramach "Polskiego Ładu" i miał wejść w życie od początku 2022 r. Jednak ustawą, która zmieniała przepisy związane z "Polskim Ładem", wejście w życie podatku minimalnego zostało przełożone na początek 2024 r.

Podatek minimalny obejmie spółki oraz podatkowe grupy kapitałowe, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, które w ramach działalności operacyjnej ponoszą stratę lub wykazują określony niski wskaźnik dochodowości (udział dochodów w przychodach w wysokości nieprzekraczającej 2 proc.). Przy czym okres, który bierze się pod uwagę przy podatku minimalnym, to 3 lata, a jeśli w jednym z tych lat rentowność przedsiębiorcy była powyżej 2 proc., podatek minimalny nie obowiązuje.

Jak liczyć nowy podatek?

Podatek liczony jest na dwa sposoby – albo podstawą opodatkowania jest 4 proc. przychodów przedsiębiorstwa, albo podstawa wynosi 2 proc. przychodów powiększonych o finansowanie dłużne i niematerialne. W obu przypadkach stawka podatku wynosi 10 proc. podstawy.

Zgodnie z przepisami, w przypadku podatku minimalnego nie są liczone zaliczki. To oznacza, że mimo wejścia w życie ustawy od początku 2024 r., pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi w 2025 r.

10 supermarketów, które zniknęły z Polski. Pamiętasz je?

Min. Finansów: Koszt Polskiego Ładu to 16,5 mld złotych. Zrekompensuje to podatek od wielkich korporacji