Nowe limity dla pracujących emerytów

i

Autor: pixabay.com

Finanse

Nowe limity dla pracujących emerytów. Ile można dorobić do emerytury lub renty?

2023-10-04 15:21

Od 1 września zmienią się limity dorabiania dla seniorów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę lub rentę. Progi, wpływające na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia, zostaną obniżone odpowiednio o 82,90 i 154,10 zł. Sprawdź, ile można dorobić bezpiecznie do wcześniejszej emerytury lub renty.

Osoby, które pobierają rentę lub emeryturę, a nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, muszą uważać na limity dorabiania. Przekroczenie obowiązującego progu może wpłynąć na zmniejszenie bądź nawet zawieszenie świadczenia. Limity zarobków dla seniorów zmieniają się co 3 miesiące (w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu), a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale. Ponieważ przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest zazwyczaj niższe niż w I kwartale, w którym płacone są „13” i premie roczne, limit dorabiania dla emerytów i rencistów we wrześniu ulega zmniejszeniu. Taka sytuacja ma też miejsce w tym roku, co wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r. w stosunku do wynagrodzenia w I kwartale 2023 r.

Nowe limity dla dorabiających seniorów

- W drugim kwartale płace spadły, dlatego od 1 września limity dla pracujących „wcześniejszych” emerytów i rencistów również są o kilkadziesiąt złotych niższe - podkreśla Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Uważać powinny szczególnie te osoby, które do tej pory dorabiały w miesiącu kwotę bardzo zbliżoną do dotychczasowego limitu.

Od 1 wrześnie niższy próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury czy renty, zostanie obniżony o 82,90 zł brutto, a wyższy powodujący zawieszenie świadczenia o 154,10 zł brutto.

Limity zarobków dla „wcześniejszych” emerytów i rencistów

Zarobki do 4.904,10 zł brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie emerytury czy renty. Przychód w granicach od 4.904,10 zł do 9.107,50 zł brutto spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast jeśli miesięczny przychód będzie wyższy niż 9.107,50 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłatę renty lub emerytury.

Nowe limity zarobków będą obowiązywać od września do listopada 2023 r.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Limity nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Te osoby mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wyjątek stanowią ci seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca 2023 r. wynosi 1588,44 zł brutto. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Ograniczenia nie dotyczą również rencistów, pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Bez ograniczeń może również dorabiać osoba pobierająca rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Najwęższy blok w Warszawie. Wygląda jak naleśnik. W środku przeżyliśmy szok