Wojsko Polskie

i

Autor: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych / Facebook Wojsko Polskie

Dodatki socjalne

Można dostać nawet 2315 złotych dodatku od ZUS. Zmieniły się kryteria

2024-06-27 15:25

Do niedawna dodatek dla weteranów poszkodowanych był wypłacany tylko emerytom i rencistom. Dzięki nowelizacji ustawy o weteranach, podpisanej już przez prezydenta, świadczenie należy się wszystkim. Niektórzy mogą liczyć nawet na 2315 złotych miesięcznie.

Nowe kryteria przyznawania dodatku dla weteranów

Nowelizacja stawy o weteranach, które weszła w życie w poprzednim roku, zakłada, że wszyscy poszkodowani, którzy brali udział w misjach poza granicami kraju, mogą otrzymać specjalny dodatek. Także ci, którzy nie pobierają emerytury, ani renty inwalidzkiej. Wcześniej przepisy zakładały, że świadczenie przysługuje jedynie weteranom, którzy nie pracują. Po zmianach prawo do wypłaty dodatku mają wszyscy żołnierzy i funkcjonariusze, niezależnie od tego, czy pozostają w czynnej służbie albo pracują czy nie.

Kto jest weteranem poszkodowanym?

Przepisy jasno określają, że weteranem poszkodowanym jest osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku (pozostającego w związku z tymi działaniami) lub choroby (nabytej podczas misji), a dodatkowo – z tytułu wspominanych działań – otrzymała świadczenia odszkodowawcze. Status weterana poszkodowanego przyznaje minister obrony narodowej lub minister spraw wewnętrznych.

Po nowelizacji ustawy, każda osoba, która otrzymała taki status, może otrzymać dodatek dla weterana poszkodowanego, także pracująca.

Ile wynosi dodatek dla weterana?

Świadczenie jest uzależnione od wysokości najniższej emerytury – obecnie to 1780,96 zł i zależy od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. Najniższe świadczenie, w przypadku uszczerbku od 10 do 20 proc. wynosi 178 złotych (10 proc. podstawy wymiaru), zaś najwyższe, w przypadku ponad 90 proc. uszczerbku, może sięgnąć 2315 zł (130 proc. minimalnej emerytury).

Studenci z łódzkiej ASP szyją siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy

QUIZ. Wojsko Polskie przed laty i dziś. Co wiesz o naszej armii? Sprawdź swoją wiedzę

Pytanie 1 z 10
Kto był Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych w Polsce w czasie wojny bolszewickiej w 1920 roku?
Chciał zawsze być żołnierzem. Juliopol żegna swojego Roberta