Kontrolerzy sprawdzą, czy źródło ogrzewania jest zgodne deklaracją CEEB

i

Autor: pixabay

CEEB

Kontrole domów w całej Polsce! Kontrolerzy sprawdzą, czy źródło ciepła jest zgodne z deklaracją CEEB

2023-08-21 15:03

Kontrole domów w całej Polsce zapowiedział Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Kontrolerzy sprawdzą nie tylko stan techniczny domów, ale także źródło ciepła. Osoby, które w deklaracji CEEB podały inne źródło ciepła niż faktycznie używane, muszą się liczyć z konsekwencjami.

Kontrole domów w ramach CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowalnego zapowiedział, że w 2023 roku rozpoczną się kontrole domów w Polsce. Kontrolerzy będą sprawdzać nie tylko stan techniczny budynków, ale także emisyjność i efektywność energetyczną budynków. Celem kontroli ma być pozyskanie niezbędnych danych, które posłużą w przyszłości do przygotowywania sprawozdań z realizacji programów dotyczących ochrony środowiska oraz walki ze smogiem.

Kto będzie przeprowadzać kontrole domów?

Zapowiadane kontrole będą przeprowadzane w ramach istniejącej od lipca 2021 roku Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która z kolei jest częścią większego systemu o nazwie ZONE, czyli Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji. Nadzór nad całym przedsięwzięciem zostanie powierzony Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego, zaś kontrole mają być przeprowadzane przez kominiarzy.

Portal muratorplus.pl podaje, że kontrole nie będą jednak obowiązkowe, a właściciele mogą mogli wyrazić chęć udziału w inwentaryzacji budynków pod kątem ich stanu technicznego i emisyjności. Dobrowolne zgłoszenie się ma umożliwić właścicielowi nieruchomości sprawniejsze uzyskanie dotacji na przykład na termomodernizację budynku.

Deklaracja źródeł ciepła CEEB a kontrola domu

W czasie kontroli sprawdzane będzie źródło ogrzewania w domu, a następnie będzie ono porównywane ze składaną wcześniej deklaracją CEEB. Jeśli kontrolerzy stwierdzą, że informacje zawarte w deklaracji wysłanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie są prawdziwe, to właściciel budynku będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Prawdopodobnie na właściciela domu zostanie nałożona kara. 

- Dane zebrane podczas inwentaryzacji będą wprowadzane do ewidencji za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, który jest zapisywany automatycznie po jego wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję. Moduł inwentaryzacji zostanie udostępniony wraz z docelowym Systemem ZONE, co planowane jest w pierwszym kwartale 2023 r. - mówiła Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka prasowa Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozmowie z portalem muratorplus.pl. 

Serce WOŚP stanęło w Łodzi