Koniec ze staniem w kolejce na poczcie, żeby odebrać list polecony. Wchodzi w życie system E-doręczeń

i

Autor: archiwum serwisu

Poczta

Koniec ze staniem w kolejce na poczcie, żeby odebrać list polecony. Wchodzi w życie system E-doręczeń

2023-12-01 9:51

Już wkrótce listy polecone za potwierdzeniem odbioru odejdą do lamusa. Wchodzi w życie system e-Doręczeń, czyli elektronicznej korespondencji. Od 30 grudnia obowiązek wdrożenia systemu będą miały podmioty publiczne, zawody zaufania publicznego, a także niektórzy przedsiębiorcy.

Według informacji podanych na rządowej stronie gov.pl e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będzie miał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w postaci elektronicznej.

Urzędy i inne podmioty publiczne stopniowo będą przechodzić na system e-Doręczeń. Od 30 grudnia 2023 roku obowiązek wdrożenia systemu obejmie:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • ZUS,
 • KRUS,
 • NFZ,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • państwowe fundusze celowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • Polska Akademia Nauk,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe.

Dodatkowo także:

 • adwokatów wykonujących zawód,
 • radców prawnych wykonujących zawód,
 • doradców podatkowych i restrukturyzacyjnych wykonujących zawód,
 • rzeczników patentowych
 • notariuszy
 • radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących czynności służbowe
 • przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w KRS.

Minister Cyfryzacji opublikował komunikat w tej sprawie, ale jednocześnie wystąpiło z inicjatywą legislacyjną, by przesunąć datę wdrożenia E-doręczeń na 1 stycznia 2025 r. 

Kolejne instytucje mają sukcesywnie dołączać do systemu. Od 1 stycznia 2025 r. mają to być pozostałe podmioty publiczne, a od 1 października 2029 r. – sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna. Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń będzie dotyczył także firm zarejestrowanych w CEiDG. Przepisy mają wejść w życie od 1 października 2026 r. 

Adres do e-Doręczeń, po jego aktywacji i wpisaniu do bazy adresów elektronicznych, stanie się adresem do korespondencji urzędowej firmy. Oznacza to, że urzędy korzystające z e-Doręczeń będą przesyłały korespondencję danej firmie wyłącznie elektronicznie.

Firmy już w tej chwili mogą założyć darmową skrzynkę na Koncie Przedsiębiorcy na stronie gov.pl. Wystarczy złożyć wniosek o założenie adresu do e-Doręczeń, a następnie aktywować adres i skrzynkę.

Obywatele niekorzystający z technologii cyfrowych będą mogli korzystać z tzw. publicznej usługi hybrydowej. Publiczna usługa hybrydowa będzie polegała na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do formy papierowej. 

Quiz. Defetyzm, bynajmniej, afront. Co drugi Polak nie wie, co znaczą te słowa. A ty?

Pytanie 1 z 12
Wiele osób błędnie używa słowa "bynajmniej". W którym z poniższych przykładów zostało użyte poprawnie?
Bynajmniej
Listonoszka zgubiła 10 tys. zł, karierę uratował jej emeryt